Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów KSN

rozpoczynamy od 01 października 2021 roku

 

 1. TUTORING - Spotkania tutora (nauczyciela) z uczniem (podopiecznym) mają charakter indywidualny. Nie są to zajęcia dodatkowe z danego przedmiotu, gdzie pracuje się według z góry określonego przez nauczyciela programu. Tutor wspólnie z uczniem wyznaczają cel działań, zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia, tak by działania te rozwijały i wzbogacały ucznia - jego wiedzę, umiejętności, przekonania oraz kształtowały system wartości.
– chętni uczniowie mogą się zgłaszać (zapisywać) u tutorów z listy poniżej:
Pani Małgorzata Płotka, Pani Monika Ambros Zezula , Pani Anna Załęska
Pani Emilia Kotz, Pani Aleksandra Kerlin, Pani Małgorzata Różańska, Pani Agata Marzec

 

2. Zajęcia dla kla 0 – 3

L.p. Nazwa zajęć termin  Prowadzący
1 Kółko gier planszowych czwartek  14.10 p.K.Ciepielewska
2 Kółko wirtualnego podróżnika (czytelniczo-plastyczne) piątek 14.10 p.G.Dybowska
3 Gry i zabawy przyrodnicze poniedziałek 7.40 p.E.Kotz
4 Wielki Maraton Czytelniczy Do ustalenia po zebraniu grupy p.G.Dybowska
5 Unihokej dla klas 1 – 3 wtorek  16.00 p.M.Nosewicz
6 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego poniedziałek 14.10 p.M.Różańska
Czytanie i gotowanie czwartek  14.10 p.I.Sznajder
8 szachy

czwartek

14.00 (1 gr.)

15.00 (2 gr)

p.W.Walkusz

 

 3. Zajęcia dla klas 4 – 8

L.p.    Nazwa zajęć termin Prowadzący
ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE    
 1  z matematyki dla klasy 4-8  Do ustalenia z poszczególnymi klasami  p.A.Kerlin
p.A.Krzymin
p.A.Brzeska Krakowska
 2  z geografii dla klas 5-6  Do ustalenia z poszczególnymi klasami  p.M.Płotka
 3  Z fizyki dla klasy 7  Do ustalenia z grupą  p.A.Brzeska Krakowska
    ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I SPORTOWE
 1  Unihokej   Kl. 4-8  piątek   7.40  p.Ł.Bocian
 2  Kółko programowania i mikrokontrolerów Kl.8  poniedziałek 15.45  p.G.Bednarz
 3  Warsztaty przyrodnicze  środa   7.25  p.A.Brzeska Krakowska
 4  Misz-masz kółko manualne  czwartek 14.10  p.A.Godlewska
5 ENGLISH CHALLENGE
Dla klas 4 – 6
piątek  7.45 p.M.Kozłowska
DKF dla klas 4-6  piątek 15.00  p.J.Cymbaluk 
 7 Kółko plastyczne   poniedziałek 15.00  p.E.Łukasiak 
 8 Dyskusyjny klub filmowy dla klas 7-8 

Raz w miesiącu

czwartek 16.00 – 19.00 

p.A.Marzec 
 Liga ortograficzna  Forma zajęć zdalna p.J.Cymbaluk 
 10 Adopcja serca chętni uczniowie/wolontariat  Ustalony po zebraniu grupy  p.J.Cłapa p.J.Pawlak 
 11 Kółko języka angielskiego
(przygotowanie do konkursów dla klas 6-8) 
Czwartek 7.45  p.A.Załęska 
12  Wehikuł czasu – kółko historyczne Poniedziałek  7.30   p.J.Szulta
 13 szachy 

Czwartek 15.00

(w szkole na ul.Chopina) 

p.W.Walkusz 

 4. Liceum

L.p.   Nazwa zajęć termin Prowadzący
 1  Kółko programowania i mikrokontrolerów  czwartek 15.45 p.G.Bednarz
 2  Dyskusyjny klub filmowy  Raz w miesiącu
czwartek 16.00 – 19.00
 p.A.Marzec
 3  Adopcja serca chętni uczniowie/wolontariat  Ustalony po zebraniu grupy

 p.J.Cłapa

p.J.Pawlak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Klasa 1lo i 2lo 
Do ustalenia z poszczególnymi klasami  p.A.Krzymin
p.A.Brzeska Krakowska 
 5

Przygotowanie do matury z j.polskiego

klasa 3a i 3b 

Do ustalenia z poszczególnymi klasami  p.A.Marzec p.I.Jakubek 
 6 szachy  Czwartek 15.00
(w szkole na ul.Chopina) 
p.W.Walkusz 

 

Zapisów należy dokonywać u prowadzących lub wychowawców klas poprzez złożenie zgody: ( formularz zgody do pobrania na końcu)


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………


W zajęciach pozalekcyjnych ………………………………………………………………………………………………………………………………,


Które odbywają się ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Jednocześnie zobowiązuję się do przypilnowania mojego dziecka, żeby systematycznie brało udział w w/w zajęcia

 

                                                                                                                                  ……………………………………………………… (DATA I PODPIS)

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button