Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Monitoring wizyjny w szkole

Informujemy, że na terenie Katolickich Szkół Niepublicznych im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, w skład których wchodzi Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II oraz Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II stosowany jest MONITORING WIZYJNY.

 

O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń.

 

Administratorem danych osobowych (wizerunek) są Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański.  

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia  na terenie szkoły.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: knsp@katolicka.com.plliceum@katolicka.com.pl oraz poprzez Inspektora RODO – rodo@katolicka.com.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia na terenie szkoły –podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, uczniów i pracowników.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

Data dodania: 2023-07-19 11:22:58
Ilość wyświetleń: 14846

Kalendarz

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą."

(Psalm 127,1)

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Katolickie Szkoły Niepubliczne

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Dobrowolskiego 11

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej