Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Polityka Prywatności

1. Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, zarejestrowana przy ul. Dobrowolskiego 11, 83-000 Pruszcz Gdański (Szkoła) przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania prawa Internautów do ochrony prywatności. W Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane i w jakim celu zbieramy, a także jak mogą Państwo nimi zarządzać.

 • Państwa dane osobowe są chronione.
 • Mają Państwo wpływ na to, jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych w domenie katolicka.com.pl są Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, zarejestrowana przy ul. Dobrowolskiego 11, 83-000 Pruszcz GdańskiZ administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na wskazany adres, telefonicznie (tel.: +48 58 355 82 86 ) lub za pomocą poczty elektronicznej: knsp@katolicka.com.pl oraz liceum@katolicka.com.pl.

W został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z ich przetwarzaniem. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Małgorzata Klejny. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: rodo@katolicka.com.pl.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe?

 • przyjęcia dziecka do szkoły,
 • realizacji zadań oświatowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 • umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • realizacji działań promocyjnych szkoły

 

Działania w celu zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenie działalności:

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),
 • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych).
 • rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
 • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www)

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

Inne przetwarzanie na podstawie zgody

 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w treści zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać w sposób określony przez Administratora przy pozyskiwaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się w Polityce prywatności.

Media społecznościowe

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).     

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych serwisów.

Rekrutacje

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacjach.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia)

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres  określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy ze Szkołą i wyłącznie z polecenia Szkoły. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo żądać od Administratora:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych (w tym uzyskania kopii takich danych),
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Mają państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Państwa żądanie dotyczące Państwa danych poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

 

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited  (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.  Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych).  Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/ oraz https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się w Polityce cookie – w części POLITYKA CIATECZEK (COOKIES).

 

Monitoring wizyjny

Na terenie Szkoły Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań, w obrębie przestrzeni publicznej szkoły, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

 

 

 

2. Polityka COOKIES

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH

Akceptując wykorzystanie plików cookie przez serwisy internetowe w domenie katolicka.com.pl oświadczają Państwo, że Państwa przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Państwa preferencjami.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu końcowym – tablecie, smartfonie) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Możemy stosować także inne podobne technologie, np. przechowywanie lokalne. Przed wyrażeniem zgody zapisywane są tylko pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego serwisu. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, jak i podmioty trzecie, z którymi Katolickie Szkoły Niepubliczne współpracują (partnerzy). 

 

Czym są pliki cookie?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić. 

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko). Niektóre informacje zebrane prze cookies są jednak traktowane jako dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO. 

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody. 

 

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy zgodnie z treścią tabeli na stronie https://katolicka.com.pl/ ustawień plików cookie.  

 

W jakim celu stosujemy cookies?

Wykorzystujemy cookies w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, dopasowania treści i reklam do oczekiwań i zainteresowań użytkownika, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Państwa zainteresowań na naszych stronach oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron i aktywności na stronach internetowych. Dane o aktywności mogą być zestawiane z danymi podanymi nam przez Państwa np. przy wypełnianiu formularzy. Zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie i identyfikację pojedynczego identyfikatora użytkownika wyłącznie na podstawie jego profilu, wobec czego identyfikacja użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez Katolickie Szkoły Niepubliczne, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

 

Korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics, świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dostarcza nam ona informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryny, np. kliknięcia, a dzięki uzyskanym statystykom ulepszamy nasze strony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Pliki cookie wykorzystywane w związku z Google Analytics są umieszczane na Państwa urządzeniach wyłącznie za Państwa zgodą. 

 

Czy używamy cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze stron w domenie katolicka.com.pl mogą Państwo otrzymywać cookies pochodzące od naszych partnerów. Nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, na podstawie zgody użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać Państwu reklamę na poza naszymi stronami, po odwiedzeniu przez Państwa określonej strony lub aplikacji. Korzystamy też z oprogramowania podmiotów trzecich (np. Google Tag Manager, Google Analytics) zamieszczającego – za Państwa zgodą – w Państwa urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.

 

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies i technologii śledzących

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony kod śledzący Google Analytics. Kod ten wykorzystuje pliki cookies Google. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeśli nie chcą Państwo, aby usługodawcy dostarczający serwisy You Tube przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Facebook, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

 

Profilowanie

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe przy pomocy profilowania na podstawie aktywności na stronach internetowych, przy wykorzystaniu plików cookies. Profilowanie jest wykorzystywane w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do Państwa indywidualnych preferencji.

Wykaz Ciasteczek

Nazwa / Cel/Funkcja

 

Rodzaj ciasteczka: Niezbędne

cookieyes-consent

CookieYes ustawia ten plik cookie w celu zapamiętania preferencji zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na tej witrynie. Nie zbiera on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

PHPSESSID

 Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Ten plik cookie przechowuje i określa unikalny identyfikator sesji użytkownika w celu zarządzania sesjami użytkowników w witrynie. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i zostanie usunięty po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

Rodzaj ciasteczka: Statystyczne

_ga

 Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zebrać dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzić korzystanie przez użytkowników z witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje w sposób zanonimizowany i przydziela użytkownikom losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji odwiedzających.

_ga_*

 Google Analytics sets this cookie to store and count page views.

_ga_#

 Używany przez Google Analitycs do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie oraz datach pierwszej i ostatniej wizyty

_gat

 Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

_gid

 Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.

CONSENT

YouTube ustawia ten plik cookie poprzez osadzone filmy YouTube i za ich pomocą rejestruje anonimowe dane statystyczne.

Rodzaj ciasteczka: Marketingowe

NID

Google ustawia ten plik cookie w celach reklamowych; aby ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy przez użytkownika, wyciszać niechciane reklamy oraz do pomiaru skuteczności reklam.

YSC

YouTube ustawia ten plik cookie, aby sledzić wyświetlenia osadzonych filmów na stronach Youtube.

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube ustawia ten plik cookie w celu pomiaru przepustowości, ustalając, czy użytkownik korzysta z nowego czy starego interfejsu odtwarzacza.
Data dodania: 2023-07-19 11:25:18
Data edycji: 2023-07-19 11:27:33
Ilość wyświetleń: 3926

Kalendarz

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą."

(Psalm 127,1)

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Katolickie Szkoły Niepubliczne

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Dobrowolskiego 11

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej