Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w szkole

Uprzejmie informujemy, że Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Dobrowolskiego 11, w skład których wchodzi Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II oraz Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II  przetwarza dane pozyskane w ramach procesu rekrutacji i edukacji uczniów oraz w ramach rekrutacji i zatrudnienia pracowników, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana RODO), mają charakter danych osobowych. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 RODO.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwany Administrator) są Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, ul. Dobrowolskiego 11, 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański lub e-mail: knsp@katolicka. com.pl oraz liceum@katolicka.com.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dobrowolskiego 11, 83-000 Pruszcz Gdański lub e-mail: rodo@katolicka.com.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na edukacji dzieci i młodzieży oraz procesie zatrudniania pracowników.
5. Dane przetwarzane są w zakresie w jakim zostały udostępnione Katolickim Szkołom Niepublicznym .
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu


 - żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 - żądanie od Administratora sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - żądanie od Administratora usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 - żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 - wniesienie skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art.77 RODO).


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 - kontakt e-mailowy pod adresem:  rodo@katolicka.com.pl
 - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański.


 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisam

Data dodania: 2023-07-19 11:29:08
Data edycji: 2023-11-06 08:53:00
Ilość wyświetleń: 2102

Kalendarz

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą."

(Psalm 127,1)

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Katolickie Szkoły Niepubliczne

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Dobrowolskiego 11

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej