Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZESNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Pełna opłata czesnego za rok szkolny 2022/23 wynosI 9 960,00 zł za pierwsze dziecko. Rozłożona jest ona na 12 równych rat począwszy od września 2022 do sierpnia 2023 roku.

Jest możliwość obniżenia wysokości pełnej opłaty za cały rok promocyjnie do kwoty 9 600,00 zł za pierwsze dziecko pod warunkiem zapłaty terminowo wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 

UWAGA! System opłacania czesnego odbywa się poprzez indywidualne konto bankowe wskazane przez Fundację, dotyczące każdego ucznia szkoły.

 

Opłata za dzieci uczące się jednocześnie w naszej szkole jest obniżona zgodnie ze stawkami przedstawionymi w tabeli poniżej.

ROK SZKOLNY 2022/2023 TERMIN PŁATNOŚCI

 JEDNO DZIECKO

DRUGIE DZIECKO TRZECIE DZIECKO

CZWARTE 

I KOLEJNE DZIECKO

WPISOWE 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych 600 zł 300 zł 200 zł - zł

CZESNE

(rata miesięczna- 1/12 roku)

 

*zniżka na kolejne dzieci przysługuje, gdy w szkole uczy się jednocześnie więcej niż jedno dziecko

CENA PROMOCYJNA 

do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego

800 zł 700 zł 600 zł - zł

CENA STANDARDOWA

do końca miesiąca kalendarzowego

830 zł 730 zł 630 zł - zł

WYNAGRODZENIE

(za rok szkolny od września 2022 do sierpnia 2023)

rozłożone na raty (czesne) płatne do końca każdego miesiąca kalendarzowego (12 rat) 9 960 zł 8 760 zł 7 560 zł -zł
Wynagrodzenie za cały rok szkolny może zostać maksymalnie promocyjnie obniżone do podanych kwot, pod warunkiem zapłąty wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca 9 600 zł 8 400 zł 7 200 zł -zł

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 TERMIN PŁATNOŚCI JEDNO DZIECKO DRUGIE DZIECKO TRZECIE DZIECKO CZWARTE I KOLEJNE DZIECKO
WPISOWE 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych 600 zł 300 zł 200 zł - zł

CZESNE 

(rata miesięczna - 1/12 roku)

CENA PROMOCYJNA

do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego

690 zł 590 zł 490 zł - zł

CENA STANDARDOWA

do końca miesiąca kalendarzowego

720 zł 620 zł 520 zł - zł

WYNAGRODZENIE

(za rok szkolny od września 2020 do sierpnia 2021)

rozłożone na raty (czesne) płatne do końca każdego miesiąca kalendarzowego (12 rat) 8 640 zł 7 440 zł 6 240 zł - zł
Wynagrodzenie za cały rok szkolny może zostać maksymalnie promocyjnie obniżone do podanych kwot, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca 8 280 zł 7 080 zł 5 880 zł - zł

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZESNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Pełna opłata czesnego za rok szkolny 2020/21 wynosI 8 400,00 zł za pierwsze dziecko. Rozłożona jest ona na 12 równych rat począwszy od września 2020 do sierpnia 2021 roku.

Płatności należy dokonywać do końca bieżącego miesiąca na konto Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA.

Jest możliwość obniżenia wysokości pełnej opłaty za cały rok promocyjnie do kwoty 8 040,00 zł za pierwsze dziecko pod warunkiem zapłaty terminowo wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 

UWAGA! Wprowadzamy system opłacania czesnego poprzez indywidualne konto bankowe wskazane przez Fundację, dotyczące każdego ucznia szkoły.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Rodziców, aby umożliwić wgląd do stanu opłat za naukę dziecka w naszej szkole, wprowadzamy indywidualne konta bankowe do opłacania rat czesnego dla każdego ucznia oddzielnie. Otrzymacie Państwo indywidualne numery kont do wpłat oraz dostęp do śledzenia ich stanu.

Do końca sierpnia 2021 dotychczasowy numer konta (podany poniżej) będzie jeszcze aktywny w razie omyłkowych wpłat.

Od września 2021 będą obowiązywały jedynie wpłaty na indywidualne konta bankowe.

 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr konta: 32 8335 0003 0117 1­411 2000 0002 .

W tytule przelewu proszę wpisać: czesne - miesiąc - imię i nazwisko dziecka

Opłata za dzieci uczące się jednocześnie w naszej szkole jest obniżona zgodnie ze stawkami przedstawionymi w tabeli poniżej.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 TERMIN PŁATNOŚCI JEDNO DZIECKO DRUGIE DZIECKO TRZECIE DZIECKO CZWARTE I KOLEJNE DZIECKO
WPISOWE 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych 600 zł 300 zł 200 zł - zł

CZESNE 

(rata miesięczna - 1/12 roku)

CENA PROMOCYJNA

do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego

670 zł 570 zł 470 zł - zł

CENA STANDARDOWA

do końca miesiąca kalendarzowego

700 zł 600 zł 500 zł - zł

WYNAGRODZENIE

(za rok szkolny od września 2020 do sierpnia 2021)

rozłożone na raty (czesne) płatne do końca każdego miesiąca kalendarzowego (12 rat) 8 400 zł 7 200 zł 6 000 zł - zł
Wynagrodzenie za cały rok szkolny może zostać maksymalnie promocyjnie obniżone do podanych kwot, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca 8 040 zł 6 840 zł 5 640 zł - zł

 

 

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button