Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole podstawowej oraz w liceum.

Katolickie Szkoły Niepubliczne powstały w 2004 roku. Mamy więc już ponad piętnastoletnie doświadczenie. Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym ponad stuletnim budynku, który przeszedł remont generalny. Budowla ta to nie tylko zwykły ceglany budynek z witrażem nad głównym wejście, ale też spory fragment historii naszego miasta. W budynku mieszczą się  klasy lekcyjne, świetlica i biblioteka. Szkoła posiada ogródek z trawnikiem i ławeczkami, które w ciepłe dni są wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 

Drugim miejscem, w którym najmłodsi stawiają swoje pierwsze kroki związane z edukacją jest szkoła dla klas I-III i oddziału przedszkolnego. Budynek ten jest położony przy domu parafialnym Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Chopina 3. Dzieci mają do dyspozycji sale lekcyjne przypisane na cały okres nauki wczesnoszkolnej, salę gimnastyczną, a także świetlicę szkolną.

 

Drugi budynek szkolny jest także wyposażony w nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

 

Dzieci w naszej szkole mają możliwość spożywania posiłków przygotowywanych przez zewnętrzną firmę cateringową. Dieta jest urozmaicona, oraz oparta o wytyczne dietetyka tak, aby wspomagać rozwój młodych ludzi potrzebujących dużo zdrowej energii.

 

Liczba uczniów od samego początku to 20 osób na klasę, klasy są pojedyncze, a jedynym wyjątkiem są dwie klasy licealne, obecnie drugie. Wynika to z likwidacji gimnazjów i wprowadzenia 8 letnich szkół podstawowych.

 

 

Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka.

 

W związku z tym, że do szkoły uczęszcza mała ilość uczniów, to wszyscy tu czują się dobrze i bezpiecznie. Szkoła jest rozpoznawalna w okolicy ze względu na jej katolicki charakter i patrona szkoły, jakim jest św. Jan Paweł II. Uczniowie czynnie biorą udział w Mszach Świętych, które odbywają się raz w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć. W ramach integracji ze społecznością lokalną uczniowie szkoły uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych przez władze miasta i powiatu, między innymi warsztach, festynach, jasełkach, konkursach, akcjach chrytatywnych i innych. Ważne akademie i inne uroczystości szkolne są organizowane wspólnie z rodzicami. Szkoła, organizując wycieczki zawsze pamięta o edukacyjnym charakterze wyjazdu. Cała społeczność lokalna we współpracy ze szkołą zaangażowana jest w przygotowanie ważnych wydarzeń kościelnych przy współpracy z księdzem proboszczem Piotrem Majewskim. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego jako obcego nowożytnego. Poza tym drugim obowiązkowym językiem nowożytnym, którego się uczą dzieci już od klasy pierwszej jest język niemiecki. Oprócz tego wszyscy uczniowie najmłodszych klas korzystają z nauki języka mniejszości narodowej- kaszubskiego. Po zajęciach obowiązkowych mają również możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, które się odbywają na terenie naszej szkoły. Codziennie do godz. 17:00 czynna jest świetlica, w której uczniowie klas 0 - VI mogą rozwijać swoje zainteresowania lub odrabiać zadania domowe, nim rodzice po pracy będą mogli je odebrać po zajęciach. Uczniowie wymagający wsparcia ,mogą korzystać z pracy logopedy i psychologa szkolnego.

 W naszej szkole:

Uczniowie szkoły biorą udział w licznych zbiórkach na rzecz pomocy innym. W okresie świąt ogranizują zbiorkę żywności, a w okresie największych mrozów pomagają biednym zwierzętom ze schronisk

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium w Gdańsku oraz w miejskich i powiatowych organizowanych przez szkoły lub placówki. Między innymi są to konkursy czytelnicze, językowe czy z przedmiotów ścisłych.

Zajęcia sportowe organizowane w naszej szkole są nastawione na rozwój umiejętności i poszukiwanie ulubionej pasji, między innymi poprzez zajęcia z tenisa, piłki nożnej, unihokeja, tańca, fitness czy naukę pływania.

Zaletą naszej szkoły jest jednozmianowość, kameralność i indywidualne podejście do każdego ucznia. Zapoznać można się z tym w Misji Szkoły

 

Więcej o biężacych wydarzeniach i akcjach dowiesz się śledząc nasze profile Facebookowe: Licealny i Szkoły Podstawowej

 Skrócona oferta Liceum Ogólnokształcącego

(z pełną ofertą można się zapoznać klikając w ten link)

 • wieloletnie doświadczenie prowadzenia szkoły, mogącej co roku pochwalić się bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych   dają pewność rzetelnego poziomu edukacji w Liceum
 • w roku szkolnym 2021/22 - jedna klasa 20-osobowa profil lingwistyczny: rozszerzone godziny z języków: polski, angielski, niemiecki oraz dodatkowe godziny matematyki
 • uczymy wykorzystywania nowoczesnych technologii w mądry sposób – realizując treści programowe na kluczowych przedmiotach z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w dzisiejszych czasach narzędzi i źródeł informacji - lekcje multimedialne
 • stawiamy na kształtowanie w sposób dojrzały własnego wizerunku uczniów - nie ma konieczności noszenia szkolnego mundurka
 • dbamy o rozwój fizyczny zgodnie z zasadą - w zdrowym ciele umysł działa sprawniej - w ramach zajęć wychowania fizycznego mamy do wyboru lekcje tenisa ziemnego, stołowego, unihokej, zumbę, basen…
 • organizujemy coroczne wyjazdy na Białą Szkołę łączące naukę z aktywnym wypoczynkiem pod okiem naszych instruktorów narciarskich
 • zajęcia dodatkowe – możesz bezpośrednio po lekcjach, bez biegania po mieście i dojazdów pobierać dodatkowe lekcje języków obcych, nauki gry na instrumentach, poszerzać zainteresowania na wielu różnorodnych kołach zainteresowań
 • dbamy o harmonijny rozwój nie tylko intelektualny, stawiamy na wartości – uwrażliwiamy młodych ludzi na potrzeby serca, biorąc udział w różnorodnych projektach rozwijających wrażliwość: współpracujemy z niepełnosprawnymi, działamy w ramach wolontariatu na bardzo wielu polach, wspieramy ubogich…
 • stawiamy na rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności społecznej młodego człowieka, więc jeśli masz świetne pomysły i chciałbyś je realizować zgłoś się do Samorządu Uczniowskiego
 • Tutoring - jeżeli uważasz, że jakiś przedmiot/zajęcia jest Twoją pasją i chcesz wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela-tutora, który będzie Cię wspierał i prowadził, odkryje przed Tobą nowe horyzonty pozwalając rozwijać Twoje talenty
 • małe klasy i kameralna atmosfera wpływają na rzetelne poznanie na linii uczeń-nauczyciel-rodzic, co owocuje doskonaleniem współpracy utrwalanej podczas lubianych przez uczniów wyjazdów integracyjnych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doradcy zawodowego oferowana w szkole skupia się zarówno na pracy z uczniem zdolnym, poprzez podnoszenie jego możliwości i indywidualizację nauki, jak i na wytężonej, wielopłaszczyznowej pracy z uczniem słabszym.
 • możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez firmę cateringową

 Skrócona oferta Szkoły Podstawowej

(z pełną ofertą można się zapoznać klikając w ten link)

 

 

 • rozszerzona oferta z języka angielskiego do pięciu godzin w tygodniu od klasy zero,
 • język niemiecki od klay pierwszej
 • stawiamy na sport na najwyższym poziomie (zajęcia na basenie, tenis ziemny i stołowy, unihokej);
 • organizujemy coroczne wyjazdy na Białą Szkołę łączące naukę z aktywnym wypoczynkiem pod okiem naszych instruktorów narciarskich
 • zależy nam by nasi uczniowie nadal osiągali możliwie najwyższe wyniki w nauce, l by to osiągnąć wprowadzamy w razie potrzeby dodatkowe zajęcia;
 • jeśli Twoje dziecko ma świetne pomysły i chciałoby je realizować może zgłosić się do Samorządu Uczniowskiego;
 • Tutoring - jeżeli uważasz, że jakiś przedmiot/zajęcie jest Jego pasją i chce wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela-tutora, który będzie wspierał i prowadził Twoje dziecko, odkryje przed Nim nowe horyzonty pozwalajac rozwijać Jego talenty;
 • dzięki małym, kameralnym klasom możliwe jest indywidualne podejście do dzieci, rozpoznanie ich talentów oraz słabości, co zapewnia możliwości rozwoju każdemu uczniowi;
 • zapewniamy opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • organizujemy wiele wyjazdów o charakterze dydaktycznym w myśl zasady, że wiedza zdobyta poprzez działanie i doświadczenie jest trwalsza i efektywniejsza;
 • korzystamy z dofinansowania unijnego projektów szkolnych
 • rozwijamy pasje, organizujemy szkolne Dni Nauki, dni tematyczne;
 • korzystamy podczas lekcji z nowoczesnych narzędzi: tabletów, laptopów, rzutników, tablic interaktywnych, programów multimedialnych; nauczyciele wraz z uczniami realizują szereg projektów wykorzystujacych atrakcyjne metody nauczania;
 • umożliwiamy uczniom rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych (np. szachy, unihokej, zajęcia teatralne, przyrodnicze, język niemiecki, język kaszubski i inne). 

Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2021/2022

„Jesteśmy empatyczni, życzliwi, kreatywni i otwarci, nie boimy się iść do klasy pierwszej” – tak mogliby powiedzieć  o sobie absolwenci oddziału przedszkolnego w KSN. W ciągu rocznego pobytu w naszej szkole są przygotowywani do pokonywania kolejnych etapów edukacji. Duży nacisk kładziemy na wyposażenie dzieci w kompetencje prospołeczne, odporność na stres, nie zaniedbując rozwoju fizycznego i intelektualnego.

To wszystko osiągamy poprzez:

 • łączenie opieki przedszkolnej z obowiązkami szkolnymi, dzięki temu przejście z jednego poziomu na drugi jest dla dziecka łatwiejszy i mniej stresujący;
 • zapewnienie trzech posiłków w ciągu dnia - śniadanie, obiad, podwieczorek (koszt po stronie rodzica);

 • rozszerzenie oferty językowej do pięciu godzin języka angielskiego;

 • rozpoznanie indywidualnych preferencji i predyspozycji dziecka;
 • zajęcia z bajkoterapii oparte na zasadach szkoły empatii;

 • gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci raz w tygodniu;

 • zajęcia ruchowe raz w tygodniu;

 • zajęcia komputerowe raz w tygodniu;

 • codzienne spotkania z książką;

 • cykliczne koncerty i teatrzyki;
 • codziennie ruch na świeżym powietrzu;

 • warsztaty tematyczne zgodne z zainteresowaniami dzieci;

 • warsztaty rozwijające kreatywność i wyobraźnię dziecka, kształtujace postawy, samodzielność, rozwijające umiejętności prospołeczne i komunikacyjne;

 • zajęcia z pierwszej pomocy;

 • rytmika raz w tygodniu;

 • opieka logopedy  – raz na kwartał badania kontrolne wszystkich dzieci, terapia raz w tygodniu dla dzieci zakwalifikowanych;

 • rodzic otrzymuje zestawienie indywidualnych postępów i predyspozycji dziecka.

Jesteśmy otwarci na potrzeby nowych pokoleń, wspomagamy tych zdolnych i tych mających problemy, niesfornych. Rodzinna atmosfera i warunki optymalnego rozwoju pozwalają śmiało wystartować w przyszłość.

 

Prosimy, pomóż dzieciom uboższym i niepełnosprawnym w kontynuowaniu nauki w szkole, która stawia nie tylko na wiedzę, ale i na ducha. Zapraszamy wszystkie dzieci.

1% podatku dla dzieci

KRS: 0000 164 555

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button