Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole podstawowej oraz w liceum.

Wybierając szkołę rodzice kierują się różnymi kryteriami. Młodzież poszukująca wymarzonej szkoły średniej patrzy na szkołę jeszcze z innej perspektywy. 

 

Coraz częściej odbiega się więc od schematu placówki najbliższej miejscu zamieszkania. Szuka się podstawówki czy liceum, które cieszą się dobrą opinią, są polecane przez znajomych, oferują szeroki zakres zajęć dodatkowych, mają ciekawą ofertę edukacyjną, proponują interesujące projekty oraz zapewniają dobry start na coraz wyższych szczeblach wymarzonej drogi edukacyjnej młodego człowieka.

 

Naszych uczniów nauczamy i wychowujemy zgodnie z wartościami przekazywanymi przez patrona szkoły Jana Pawła II – „Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka (…) prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.”

 

W odpowiedzi na oczekiwania naszych rodziców oraz liczne pytania innych zatroskanych o edukację swoich dzieci podjęliśmy decyzję o otwarciu Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obu naszych placówek. 

 

Dlaczego warto wybrać Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące?

Uczniu! Rodzicu!

Jesteśmy małą szkołą z dużymi ambicjami.  Wszystkie działania i plany wymierzone są w potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców w obliczu ciagłych zmian. Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu porozumienia, bezpieczeństwu, rzetelnemu przekazywaniu wiedzy. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem naszego liceum, zwróć uwagę na naszą ofertę:

 • wieloletnie doświadczenie prowadzenia szkoły, mogącej co roku pochwalić się bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych  http://katolicka.com.pl/wyniki-egzaminow,557,pl dają pewność rzetelnego poziomu edukacji w Liceum
 • możliwość nauki w trzyletnim liceum 
 • w roku szkolnym 2020/21 - jedna klasa 20-osobowa profil lingwistyczny: rozszerzone godziny z języków: polski, angielski, niemiecki
 • oferujemy rozszerzenie z matematyki (dla grupy minimum 10 osób)
 • oferujemy trzeci przedmiot rozszerzony w formie zajęć fakultatywnych, zgodny z zainteresowaniem ucznia, już od I klasy
 • uczymy wykorzystywania nowoczesnych technologii w mądry sposób – realizując treści programowe na kluczowych przedmiotach z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w dzisiejszych czasach narzędzi i źródeł informacji - lekcje multimedialne
 • stawiamy na kształtowanie w sposób dojrzały własnego wizerunku uczniów - nie ma konieczności noszenia szkolnego mundurka
 • dbamy o rozwój fizyczny zgodnie z zasadą - w zdrowym ciele umysł działa sprawniej - w ramach zajęć wychowania fizycznego mamy do wyboru lekcje tenisa ziemnego, stołowego, unihokej, zumbę, basen…
 • organizujemy coroczne wyjazdy na Białą Szkołę łączące naukę z aktywnym wypoczynkiem pod okiem naszych instruktorów narciarskich
 • zajęcia dodatkowe – możesz bezpośrednio po lekcjach, bez biegania po mieście i dojazdów pobierać dodatkowe lekcje języków obcych, nauki gry na instrumentach, poszerzać zainteresowania na wielu różnorodnych kołach zainteresowań
 • dbamy o harmonijny rozwój nie tylko intelektualny, stawiamy na wartości – uwrażliwiamy młodych ludzi na potrzeby serca, biorąc udział w różnorodnych projektach rozwijających wrażliwość: współpracujemy z niepełnosprawnymi, działamy w ramach wolontariatu na bardzo wielu polach, wspieramy ubogich…
 • posiadamy kawiarenkę internetową, w której nasi licealiści mogą spędzać czas, podczas wspólnych rozmów albo "buszując po internecie"
 • stawiamy na rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności społecznej młodego człowieka, więc jeśli masz świetne pomysły i chciałbyś je realizować zgłoś się do Samorządu Uczniowskiego
 • Tutoring - jeżeli uważasz, że jakiś przedmiot/zajęcia jest Twoją pasją i chcesz wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela-tutora, który będzie Cię wspierał i prowadził, odkryje przed Tobą nowe horyzonty pozwalając rozwijać Twoje talenty
 • małe klasy i kameralna atmosfera wpływają na rzetelne poznanie na linii uczeń-nauczyciel-rodzic, co owocuje doskonaleniem współpracy utrwalanej podczas lubianych przez uczniów wyjazdów integracyjnych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doradcy zawodowego oferowana w szkole skupia się zarówno na pracy z uczniem zdolnym, poprzez podnoszenie jego możliwości i indywidualizację nauki, jak i na wytężonej, wielopłaszczyznowej pracy z uczniem słabszym.
 • możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez firmę cateringową

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Od 1 września 2017 roku zgodnie z reformą oświaty dotychczasowe Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim działające od 2004 roku, mające w składzie szkołę podstawową oraz gimnazjum, przekształcają się w 8-letnią Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, z oddziałami gimnazjalnymi oraz oddziałami przedszkolnymi.

To doskonałe miejsce dla małych i tych trochę starszych. Wszystkie działania i plany wymierzone są w potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu porozumienia, bezpieczeństwu, rzetelnemu przekazywaniu wiedzy.

 

Rodzicu! Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły podstawowej, zwróć uwagę na naszą ofertę:

 • rozszerzona oferta z języka angielskiego do pięciu godzin w tygodniu od klasy pierwszej, a od szóstej drugi język (niemiecki/ hiszpański) w wymiarze dwóch godzin;
 • stawiamy na sport na najwyższym poziomie (zajęcia na basenie, tenis ziemny i stołowy, unihokej);
 • organizujemy coroczne wyjazdy na Białą Szkołę łączące naukę z aktywnym wypoczynkiem pod okiem naszych instruktorów narciarskich
 • zależy nam by nasi uczniowie nadal osiągali możliwie najwyższe wyniki w nauce, http://katolicka.com.pl/wyniki-egzaminow,557,pl by to osiągnąć wprowadzamy w razie potrzeby dodatkowe zajęcia;
 • jeśli Twoje dziecko ma świetne pomysły i chciałoby je realizować może zgłosić się do Samorządu Uczniowskiego;
 • Tutoring - jeżeli uważasz, że jakiś przedmiot/zajęcie jest Jego pasją i chce wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela-tutora, który będzie wspierał i prowadził Twoje dziecko, odkryje przed Nim nowe horyzonty pozwalajac rozwijać Jego talenty;
 • dzięki małym, kameralnym klasom możliwe jest indywidualne podejście do dzieci, rozpoznanie ich talentów oraz słabości, co zapewnia możliwości rozwoju każdemu uczniowi;
 • zapewniamy opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • organizujemy wiele wyjazdów o charakterze dydaktycznym w myśl zasady, że wiedza zdobyta poprzez działanie i doświadczenie jest trwalsza i efektywniejsza;
 • korzystamy z mozliwości dofinansowania szkolnej działalności z projektów unijnych - obecnie trwa realizacja dużego projektu Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy na lata 2016-2018 - w celu zwiększenia efektywności  realizacji naszych celów edukacyjnych
 • rozwijamy pasje, organizujemy szkolne Dni Nauki, dni tematyczne;
 • korzystamy podczas lekcji z nowoczesnych narzędzi: tabletów, laptopów, rzutników, tablic interaktywnych, programów multimedialnych; nauczyciele wraz z uczniami realizują szereg projektów wykorzystujacych atrakcyjne metody nauczania;
 • umożliwiamy uczniom rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych (np. szachy, unihokej, zajęcia teatralne, przyrodnicze, język niemiecki, język kaszubski i inne). 
Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019

„Jesteśmy empatyczni, życzliwi, kreatywni i otwarci, nie boimy się iść do klasy pierwszej” – tak mogliby powiedzieć  o sobie absolwenci oddziału przedszkolnego w KSN. W ciągu rocznego pobytu w naszej szkole są przygotowywani do pokonywania kolejnych etapów edukacji. Duży nacisk kładziemy na wyposażenie dzieci w kompetencje prospołeczne, odporność na stres, nie zaniedbując rozwoju fizycznego i intelektualnego.

To wszystko osiągamy poprzez:

 • łączenie opieki przedszkolnej z obowiązkami szkolnymi, dzięki temu przejście z jednego poziomu na drugi jest dla dziecka łatwiejszy i mniej stresujący;
 • zapewnienie trzech posiłków w ciągu dnia - śniadanie, obiad, podwieczorek (koszt po stronie rodzica);

 • rozszerzenie oferty językowej do pięciu godzin języka angielskiego;

 • rozpoznanie indywidualnych preferencji i predyspozycji dziecka;
 • zajęcia z bajkoterapii oparte na zasadach szkoły empatii;

 • gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci raz w tygodniu;

 • zajęcia ruchowe raz w tygodniu;

 • zajęcia komputerowe raz w tygodniu;

 • codzienne spotkania z książką;

 • cykliczne koncerty i teatrzyki;
 • codziennie ruch na świeżym powietrzu;

 • warsztaty tematyczne zgodne z zainteresowaniami dzieci;

 • warsztaty rozwijające kreatywność i wyobraźnię dziecka, kształtujace postawy, samodzielność, rozwijające umiejętności prospołeczne i komunikacyjne;

 • zajęcia z pierwszej pomocy;

 • rytmika raz w tygodniu;

 • opieka logopedy  – raz na kwartał badania kontrolne wszystkich dzieci, terapia raz w tygodniu dla dzieci zakwalifikowanych;

 • rodzic otrzymuje zestawienie indywidualnych postępów i predyspozycji dziecka.

Jesteśmy otwarci na potrzeby nowych pokoleń, wspomagamy tych zdolnych i tych mających problemy, niesfornych. Rodzinna atmosfera i warunki optymalnego rozwoju pozwalają śmiało wystartować w przyszłość.

 

Prosimy, pomóż dzieciom uboższym i niepełnosprawnym w kontynuowaniu nauki w szkole, która stawia nie tylko na wiedzę, ale i na ducha. Zapraszamy wszystkie dzieci.

 • 1% podatku dla dzieci
 • KRS: 0000 164 555
 • Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

knsp@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button