Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Projekt: Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy

 

Szanowni Państwo,

W trosce o nieustanne podnoszenie jakości edukacji naszych uczniów, tak, aby wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędne umiejętności i wiedzę na następne etapy edukacji i odnalezienie się na przyszłym rynku pracy, poszukujemy różnych źródeł finansowania naszych pomysłów na nowoczesną edukację.  

 

W związku z tymi staraniami Fundacja Edukacji i Wspierania BRAMA,  biorąc udział w konkursie grantowym otrzymała dofinansowanie projektu „Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy” realizowanego przez Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość projektu to 306 239,95 zł,  w tym 260 303,95 zł ze środków Funduszy Europejskich.

Celem projektu było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy:

 • rozwinięcie kompetencji informatycznych,
 • rozwinięcie kreatywności uczniów
 • nauczenie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii,
 • rozwinięcie kompetencji przyrodniczo-matematycznych uczniów poprzez nauczanie oparta na metodzie eksperymentu,
 • poprawa umiejętności uczenia się przez ucznia,
 • wsparcie ucznia poprzez indywidualizację pracy.

Te wszystkie umiejętności doskonale wpisują się w nasze priorytety edukacyjne. Projekt „Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy” realizowany był od 01.09.2016 roku do 30.07.2018 roku. Projekt obejmował różnorakie zajęcia dla uczniów KSN. Zajęcia indywidualne z uczniami metodą tutoringu trwały od września 2016r. Dzięki otrzymanemu wsparciu stopniowo poszerzaliśmy ich zakres. Zakupiliśmy też aplikację do e-dziennika - indywidualni.pl . Mieliśmy również możliwość zaproponowania naszym uczniom wielu form zajęć warsztatowych, rozwijających ich umiejętności w w/w zakresie.  

Zrealizowane działania:

 • Warsztaty komputerowe dla uczniów SP oraz G
 • Warsztaty robotyki – programowania dla uczniów SP oraz G
 • Wyposażenie pracowni komputerowej dla SP
 • Edukacyjne imprezy plenerowe dla SP oraz G dotyczące bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
 • Zajęcia indywidualne z uczniami metodą tutoringu.
 • Wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej do przeprowadzania zajęć warsztatowych metodą eksperymentu.
 • Przyrodniczo-matematyczne zajęcia warsztatowe metodą eksperymentu.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów SP i G poprawiające ich umiejętności i wskazujące nowe sposoby efektywnego uczenia się, szybkiego czytania.

Jak widać program działań był szeroki. Wszystkie zajęcia były nieodpłatne dla uczniów naszej szkoły. Staralismy się, aby były atrakcyjne i co najważniejsze - skuteczne. Oprócz oczywistych korzyści jakie te działania przyniosły dzieciom i młodzieży, podnosząc ich kompetencje i umiejętności, dały nam nauczycielom, pracownikom szkoły mozliwośc podniesienia kwalifikacji/kompetencji w wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. Przełoży się to z pewnością na podniesienie jakości nauczania w szkole w kolejnych latach. Co służy zarówno uczniom jak i samym pedagogom.

 

Jednym z wymagań Programu była konieczność podpisywania przez uczestników - w tym przypadku przez Państwa jako rodziców - specjalnych formularzy zgody na udział w projekcie oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci przez realizatora projektu – tj. KNSP oraz Instytucję Zarządzającą Programem. Dostępne są one w razie kontroli na terenie szkoły oraz zostały umieszczone w specjalnie utworzonym przez Ministerstwo Rozwoju do obsługi projektów – Centralnym Systemie Informatycznym, służącym kontroli i rozliczaniu projektów. Z tego tez powodu instytucje kontrolujące kontaktować się z Państwem z prośbą o opinię dotyczacą realizacji projektu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu koordynator projektu - wicedyrektor KSN Małgorzata Płotka (e-mail: knsp@katolicka.com.pl, tel. 783 234 726)

 

Z poważaniem,

Zarząd Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

Dyrekcja Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button