Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zasady Rekrutacji

Procedura rekrutacyjna zgodnie z regulaminem

 

 1.   Zgłoszenie dziecka w dowolnym terminie - karta zgłoszenia kandydata
  Zgłoszenia należy dokonać poprzez Sekretariat szkoły
  Tel. 58 691 75 60 / e-mail: knsp@katolicka.com.pl   
 2. Spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły  - marzec
 3. Spotkanie dziecka i rodziców z psychologiem szkolnym.
 4. Decyzja o przyjęciu do szkoły podjęta przez dyrektora szkoły,
 5. Podpisanie umowy.

 

Rekrutacja na dany rok szkolny  trwa w terminie luty – kwiecień.

Rekrutacja uzupełniająca do klas, w których jest wolne miejsce trwa cały rok szkolny.

Przy zapisie w trakcie roku szkolnego istnieje możliwość dnia próbnego

Rodzeństwo dzieci uczących się już w KNSP jest przyjmowane poza kolejnością z zachowaniem terminów zgłoszeń.


 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY REKRUTACJI:

 • karta zgłoszenia kandydata
 • wyniki edukacyjne z poprzedniej szkoły (świadectwo, informacja o gotowości szkolnej do klasy I SP)
 • dokumenty potwierdzajace szczególne osiągnięcia kandydata (sportowe, artystyczne, dydaktyczne)
 • orzeczenie i/lub opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej jesli była wystawiona/ne
   

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY PODPISANIU UMOWY:

ROK SZKOLNY 2021/2022 TERMIN PŁATNOŚCI JEDNO DZIECKO DRUGIE DZIECKO TRZECIE DZIECKO CZWARTE I KOLEJNE DZIECKO
WPISOWE 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych 600 zł 300 zł 200 zł - zł

CZESNE 

(rata miesięczna - 1/12 roku)

CENA PROMOCYJNA

do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego

690 zł 590 zł 490 zł - zł

CENA STANDARDOWA

do końca miesiąca kalendarzowego

720 zł 620 zł 520 zł - zł

WYNAGRODZENIE

(za rok szkolny od września 2021 do sierpnia 2022)

rozłożone na raty (czesne) płatne do końca każdego miesiąca kalendarzowego (12 rat) 8 640 zł 7 440 zł 6 240 zł - zł
Wynagrodzenie za cały rok szkolny może zostać maksymalnie promocyjnie obniżone do podanych kwot, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat do 10 dnia każdego miesiąca 8 280 zł 7 080 zł 5 880 zł - zł

 

 

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button