Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Projekty inicjatywy kursy

Mapa Afryki jest pełna bolesnych ran. Wojny, niesprawiedliwa wymiana handlowa, zadłużenie, negatywne skutki globalizacji, niewolnictwo i podobne problemy powodują nędzę, sieroctwo, głód, cierpienie i przedwczesną śmierć ogromnej rzeszy dzieci. Głodujące dzieci i opuszczone sieroty czekają na naszą pomoc. Włączając się do programu pomocy Adopcja Serca możesz ulżyć ich cierpieniu i ratować życie.

O tym przypomniał nam Ojciec św. Jan Paweł II, kiedy w czerwcu 1991 w Białymstoku wołał z głębi serca:

"A kto weźmie odpowiedzialność za Trzeci Świat?"


Również i my powinniśmy mu pomóc, zgodnie ze słowami Pisma św.:

"Niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu jałmużny. [...] Jak ci tylko starczy, według twej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności!" (Tb 4,7-8).

Adopcja Serca jest to moralne zobowiązanie do pomocy przez indywidualny lub zbiorowy patronat nad sierotą lub ubogim, głodującym znanym z nazwiska i imienia dzieckiem w Trzecim Świecie (głównie w Afryce Środkowej). Ruch Maitri prowadzi różne formy pomocy w ramach programu Adopcja Serca.

Od 2005 roku uczestniczymy w programie Adopcja Serca.

W roku szkolnym:

- 2005/2006 zebrano 1.179 zł,
- 2006/2007 zebrano 1.398 zł,
- 2007/2008 zebrano 1.569 zł,
- 2008/2009 zebrano 1.633,60 zł,
- 2009/2010 zebrano 1 135,60 zł,
- 2010/2011 zebrano 1 382 zł.

Obecnie naszymi podopiecznymi są Emmanuel i Julian z Rwandy.



Prosimy zatem o zrozumienie i uwrażliwienie dzieci na cierpienie i biedę ich rówieśników w Afryce.
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i dziękujemy za dotychczasową współpracę.