Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Projekty inicjatywy kursy

MŁODY OBYWATEL TO PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ UCZNIÓW NASZEGO GIMNAZJUM.
JEGO CELEM JEST PROMOWANIE WIEDZY NA TEMAT SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ
AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ NA TYM POLU. ZADANIEM NASZEJ GRUPY BĘDZIE
PRZYGOTOWANIE GRY MIEJSKIEJ DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. 

Klasa pierwsza szkoły podstawowej przystąpiła do programu „Mały Mistrz”, współfinansowanego przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Celem programu jest propagowanie aktywnej postawy wśród uczniów klas I-III, poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
W ramach programu uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych wspólnie przez nauczyciela wychowania fizycznego i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Opierają się one na sześciu podstawowych blokach sportowych:  Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Uczniowie przez cały rok szkolny będą zdobywali sprawności – odznaki po ukończeniu każdego z bloków. Każdy pierwszoklasista, który uzyska wszystkie sprawności, otrzyma tytuł Małego Mistrza.

Więcej informacji na stronie: http://www.malymistrz.pl/

Film promujący Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, która prowadzi program można obejrzeć tutaj.

W roku szkolnym 2014/2015 klasa pierwsza szkoły podstawowej realizuje projekt „Innowacje Gwarancją Skutecznej Edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniający w szczególności umiejętności matematyczne, technologię informacyjno – komunikacyjną i przedsiębiorczość. Uczniowie zostali wyposażeni w tablety, które uatrakcyjniają proces nauczania. Pierwsze próby korzystania z tabletów pierwszoklasiści mają już za sobą.

Więcej informacji o projekcie: http://www.skutecznaedukacja.com.pl/

 

Częste opady, szczyt sezonu wegetacyjnego sprawia iż nasze okoliczne bociany które są obserwowane przez uczniów  z Gimnazjum  z Katolickiego w Pruszczu Gdańskim wykazują się bardzo dobrą kondycją. Ze złożonych na początku maja jaj wyległy się już pisklęta. Samce nie mają problemów w tym roku  z wykarmieniem potomstwa. Tym samym zmniejsza się zagrożenie iż silniejsze pisklęta będą wyrzucać z gniazd te słabsze. Taka praktyka jest powszechna w czasie zmniejszonej ilości pokarmu lub gdy w gnieździe znajduje się za dużo piskląt. Młodzi ornitolodzy mają w tym okresie bardzo dużo pracy.  Muszą obserwować gniazda z ziemi gdyż obserwacja z poziomu gniazda mogłaby spowodować iż przestraszone pisklęta wypadły by z gniazda salwując się ucieczką.

Młodzież sprawdza teren pod gniazdami próbując doliczyć się ilości piskląt  gnieździe.

Jeżeli dobre warunki żerowania się utrzymają w tym roku może to zaowocować zwiększeniem populacji naszych czerwonodziobych przyjaciół.