Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Projekty inicjatywy kursy

Katolickie Szkoły Niepubliczne przystąpiły do programu Chronimy Dzieci, który realizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (Dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu Chronimy Dzieci placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że: 

  •    placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka (polityka)
  •    placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  •    placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  •    placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  •    pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego 
  •    pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować 
  •    placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  •    uczniowie są poinformowani do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania

 

Pracowite wakacje dla ambitnych nauczycieli.

 Szanowni uczniowie. W czasie gdy Wy odpoczywacie na wakacjach, wasi nauczyciele zabierają się sami za naukę.

 Dwie nauczycielki języka angielskiego z KSN: Pani Anna Bokwa oraz Pani Maria Ulatowska pojechały w sierpniu 2015r. na szkolenie do Cambridge. Uczestniczą tam w dwóch różnych kursach: „Creativity in the classroom” oraz „Intruduction to Using New Technologies”. Wrócą nie tylko z lepszą znajomością języka, ale i z doskonalszymi umiejętnościami pracy z młodzieżą. 

 To wszystko jest możliwe dzięki udziałowi Katolickich Szkół Niepublicznych w projekcie "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych szkoleniach. Takie praktyczne kursy są skutecznym sposobem podnoszenia poziomu nauczania w pruszczańskich szkołach. W KSN o tym się pamięta, a inwestycje w kadrę przynoszą coraz lepsze wyniki egzaminów: egzamin gimnazjum oraz sprawdzian szóstoklasisty.

Pierwszoklasiści zdobywają sprawności


Uczniowie klasy pierwszej, uczestniczący w programie sportowym Mały Mistrz, zdobyli pierwszą sprawność - "Piłkarz". Mogą się już poszczycić pierwszą odznaką w swoich legitymacjach Małego Mistrza. Teraz trenują, by sprostać dalszym wyzwaniom sportowym i zdobywać kolejne sprawności.