Szanowni Państwo,

W trosce o nieustanne podnoszenie jakości edukacji naszych uczniów, tak, aby wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędne umiejętności i wiedzę na następne etapy edukacji i odnalezienie się na przyszłym rynku pracy, poszukujemy różnych źródeł finansowania naszych pomysłów na nowoczesną edukację. 

Z radością informujemy, że Fundacja Edukacji i Wspierania BRAMA  biorąc udział w konkursie grantowym otrzymała dofinansowanie projektu „Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy” realizowanego przez Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość projektu to 306 239,95 zł,  w tym 260 303,95 zł ze środków Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy:

 • rozwinięcie kompetencji informatycznych,
 • rozwinięcie kreatywności uczniów
 • nauczenie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii,
 • rozwinięcie kompetencji przyrodniczo-matematycznych uczniów poprzez nauczanie oparta na metodzie eksperymentu,
 • poprawa umiejętności uczenia się przez ucznia,
 • wsparcie ucznia poprzez indywidualizację pracy.

Te wszystkie umiejętności doskonale wpisują się w nasze priorytety edukacyjne. Projekt „Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy” realizowany jest od 01.09.2016 roku do 30.07.2018 roku. W końcówce roku 2016 otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu nam środków i z przyjemnością śpieszymy Państwa poinformować o tym iż możemy ruszyć z realizacją wszystkich planowanych zadań. Projekt obejmuje różnorakie zajęcia dla uczniów KSN. Zajęcia indywidualne z uczniami metodą tutoringu, trwają już od września. Dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy poszerzać ich zakres. Zakupiliśmy też aplikację do e-dziennika indywidualni.pl . Mamy możliwość zaproponowania Państwa dzieciom wielu form zajęć warsztatowych, rozwijających ich umiejętności w w/w zakresie.  

Planowane działania:

 • Warsztaty komputerowe dla uczniów SP oraz G
 • Warsztaty robotyki – programowania dla uczniów SP oraz G
 • Wyposażenie pracowni komputerowej dla SP
 • Edukacyjne imprezy plenerowe dla SP oraz G dotyczące bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
 • Zajęcia indywidualne z uczniami metodą tutoringu.
 • Wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej do przeprowadzania zajęć warsztatowych metodą eksperymentu.
 • Przyrodniczo-matematyczne zajęcia warsztatowe metodą eksperymentu.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów SP i G poprawiające ich umiejętności i wskazujące nowe sposoby efektywnego uczenia się, szybkiego czytania.

Jak widać program działań jest szeroki. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla uczniów naszej szkoły. Będziemy starać się, aby były atrakcyjne i co najważniejsze - skuteczne. Nauczyciele sukcesywnie będą zapraszać uczniów do uczestnictwa w poszczególnych zajęciach.  O tworzonych grupach warsztatowych, zakresie i tematyce zajęć, relacjach z zajęć,  będziemy Państwa informować w tym miejscu. Oczywiście uczniowie będą mogli uczestniczyć w kilku działaniach w trakcie trwania projektu.

Jednym z wymagań Programu jest konieczność podpisywania przez uczestników - w tym przypadku przez Państwa jako rodziców - specjalnych formularzy zgody na udział w projekcie oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci przez realizatora projektu – tj. KSN oraz Instytucję Zarządzającą Programem. Chcąc, aby Państwa dziecko uczestniczyło w projekcie, będziemy Państwa prosić o wypełnienie niniejszego formularza. Formularz składa się z dwóch części. Dane zawarte w formularzu umieszczane będą na dokumentach związanych z projektem i dostępne w razie kontroli na terenie szkoły oraz zostaną umieszczone w specjalnie utworzonym przez Ministerstwo Rozwoju do obsługi projektów – Centralnym Systemie Informatycznym, służącym kontroli i rozliczaniu projektów. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu koordynator projektu - wicedyrektor KSN Małgorzata Płotka (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 783 234 726)

Serdecznie zachęcamy do skorzystania przez Państwa dziecko z dodatkowych zajęć.

Z poważaniem,

Zarząd Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

Dyrekcja Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II

w Pruszczu Gdańskim