Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

OPIEKA MEDYCZNA

INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo,

Rodzic jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na objęcie ucznia profilaktyczną opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w całym cyklu nauki w danej szkole. W każdym momencie może również wyrazić pisemnie sprzeciw i zrezygnować z opieki pielęgniarki. Wyrażenie sprzeciwu nie oznacza że w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia dziecko pozostanie bez opieki, zawsze zostanie mu udzielona pierwsza pomoc przedlekarska.

 

W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z lekarzem POZ, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca o której mowa w obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody opiekunów lub pełnoletnich uczniów, zgoda w tym przypadku wyrażana jest na początku każdego roku szkolnego. Zgodę wyraża się przed objęciem opieką ucznia przewlekle chorego lub niepełnosprawnego. Pielęgniarka wydaje uczniom niezbędne druki dla rodziców.

Podstawa prawna: „Ustawa o opiece nad uczniami” z dnia 12.04.2019 Dz.U. poz. 1078  

Zakres świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jest dostępny na stronie szkoły 

https://katolicka.com.pl/pielegniarka-szkolna-w-ksn,1453,pl

 

Numer telefonu służbowego  695 240 103 – dostępny dla rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

W czasie pandemii, do odwołania  wstrzymane zostały zabiegi profilaktyki fluorkowej - „fluoryzacji” .

Będziemy przekazywać Dzieciom, Państwu - Wychowawcom i Rodzicom materiały i treści edukacyjne dotyczące profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży.      

 

Przypominam o konieczności terminowego wykonywania Bilansów Zdrowia Ucznia, oraz niezwłoczne wykonywania zaległych bilansów przez osoby które otrzymają zawiadomienia.

 

Pielęgniarka szkolna Lila Mokrosińska

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button