Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

O Szkole Partnerskiej

 

Rola KSN jako szkoły partnerskiej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny poza szkołą, zgodnie z art. 37 ustawy Prawo oświatowe, mogą w naszej szkole:

 

●        uzyskać dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, lektur i materiałów ćwiczeniowych znajdujących się w zasobach szkoły,

●        brać udział w konsultacjach z nauczycielami, pomagających w przygotowaniu do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

●        uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę, np. w kołach zainteresowań (również odpłatnie), konkursach i innych wydarzeniach umożliwiających rozwój społeczny,

●        przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w dowolnym terminie, uzgodnionym wcześniej z dyrektorem szkoły, nie później jednak niż w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 

Szkoła partnerska przeprowadza egzamin klasyfikacyjny z zakresu materiału obowiązującego na danym etapie kształcenia, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

 

Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje zakres materiału,  który będzie wymagany na egzaminie. Szkoła może przekazać swoje wymagania lub zorganizować egzamin na podstawie wymagań zamieszczonych na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

  

Rodzic, przed podjęciem decyzji o zapisie dziecka do szkoły, może dokonać jej weryfikacji - sprawdza, czy szkoła jest przyjazna edukacji domowej, kontaktuje się telefonicznie, aby porozmawiać o ofercie szkoły lub odwiedza placówkę. Dlatego w KSN jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt z rodzicami w edukacji domowej, która będzie znała podstawowe informacje na temat tej formy kształcenia oraz potrafiła udzielić informacji i przedstawić ofertę szkoły.

 

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button