Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE.

Uprzejmie informujemy, że Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 8, w skład których wchodzi Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II oraz Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II  przetwarza dane pozyskane w ramach procesu rekrutacji i edukacji uczniów oraz w ramach rekrutacji i zatrudnienia pracowników, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana RODO), mają charakter danych osobowych. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 RODO.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwany Administrator) są Katolickie Szkoły Niepubliczne im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański lub e-mail: knsp@katolicka. com.pl oraz liceum@katolicka.com.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański lub e-mail: rodo@katolicka.com.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na edukacji dzieci i młodzieży oraz procesie zatrudniania pracowników.
5. Dane przetwarzane są w zakresie w jakim zostały udostępnione Katolickim Szkołom Niepublicznym .
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu


 - żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 - żądanie od Administratora sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - żądanie od Administratora usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 - żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 - wniesienie skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art.77 RODO).


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 - kontakt e-mailowy pod adresem:  rodo@katolicka.com.pl
 - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański.


 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisam

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button