Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

BILANSE ZDROWIA

PRZYPOMINAMY

O KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ Z DZIEĆMI NA BADANIA LEKARSKIE

I ZWROCIE KART BILANSOWYCH DO GABINETU PIELEGNIARKI SZKOLNEJ

 

 

Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarki szkolne to określone dla danej grupy wiekowej testy do oceny wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego krwi, pomiary antropometryczne (waga, wzrost),oraz ocena postawy ciała w celu wykrycia ewentualnych wad. Badania te są wstępnym przygotowaniem do badań lekarskich.

 

Bilans zdrowia przeprowadza lekarz pediatra opiekujący się dzieckiem. Dziecko kilka razy poddawane jest badaniu bilansowemu,w trakcie którego ocenia się jego stan zdrowia oraz diagnozuje ewentualne nieprawidłowości.  Bilans dziecka przeprowadzany jest na różnych etapach  życia (0, 2, 4, 6, 10, 14, 18 rok życia).  Dowiadujemy się z niego czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz czy jego rozwój nie odbiega w znaczący sposób od  rozwoju jego rówieśników.

WIEK ALBO ETAP EDUKACJI

TESTY PRZESIEWOWE

Roczne obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne, lub klasa I szkoły podstawowej

 

6 lat - „0”

Wrzesień – listopad

Klasa I – 7 lat

I semestr

1. Test do wykrywania zaburzeń:

 1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

Klasa III

szkoły podstawowej

 

10 lat II semestr

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

Klasa V

szkoły podstawowej

 

12 lat  II semestr

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

Klasa  VII

 

13 lat  I semestr

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.

Klasa I

szkoły średniej

 
Wrzesień – listopad

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;
4) ciśnienia tętniczego krwi

 

Ostatnia klasa szkoły średniej do ukończenia 19 roku życia

 
Wrzesień – listopad

 Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) ostrości wzroku;
3) ciśnienia tętniczego krwi

 

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

ksn@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button