Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

BIEŻĄCE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, prosimy o kontaktowanie się ze szkołą drogą e-mailową bądź telefonicznie w standardowych godzinach pracy sekretariatu.

 

 

KONTAKT TELEFONICZNY DO SEKRETARIATU SZKOŁY  506 802 427

Kontakt osobisty tylko po wcześniejszym umówieniu.

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękuję osobiście i w imieniu wszystkich nauczycieli za pomoc w zorganizowaniu nauczania zdalnego. Za to, że jesteście Państwo w stałym kontakcie z nauczycielami i ze mną. Udało się nam zorganizować wszystko od strony technicznej. Wyposażyliście Państwo dzieci w urządzenia multimedialne, dzięki którym możemy mieć z nimi kontakt, a przy posiadaniu kilkorga dzieci w wieku szkolnym na pewno nie było to łatwe. Wiem, że sytuacja, która zmusiła nas do takiej formy nauczania wymaga od Państwa większego zaangażowania, szczególnie rodziców dzieci klas młodszych. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci. To jednak nie koniec.

 

W piątek zostało ogłoszone dalsze zawieszenie zajęć szkolnych do 10.04.2020 r. W związku z powyższym weszła też ustawa nakazująca szkołom takie zorganizowanie zajęć w formie zdalnej, aby możliwa była realizacja podstawy programowej, monitorowanie udziału uczniów w zajęciach i ich postępów oraz ocenianie, na podstawie którego możliwa będzie do przeprowadzenia klasyfikacja roczna bez wydłużania roku szkolnego. Na dzień dzisiejszy MEN nie odwołało też ani nie zmieniło terminu egzaminów ósmoklasisty.

 

W naszej szkole kontynuujemy formy i metody nauczania, jakie podjęliśmy od poniedziałku. Pojawią się też różne formy kartkówek i testów, kart pracy, prezentacji, prac domowych, które pozwolą nam sprawdzać postępy uczniów, modyfikować metody i techniki pracy.

 

Formy nauczania zdalnego wykorzystywane w naszej szkole zostały dopasowane do wieku i etapu kształcenia uczniów oraz specyfiki nauczanego przedmiotu, dlatego:

 

1.       Uczniowie klas 0 – III, uczą się pod opieką rodziców, według wskazówek i materiałów przesyłanych przez nauczycieli, wykorzystujemy zasoby Internetu, platformę Librus, pocztę elektroniczną i kontakt telefoniczny z nauczycielami;

 

2.       Klasy 4 – 8 i LO – do nauki głównych przedmiotów wykorzystujemy platformę livewebinar, na której codziennie odbywają się lekcje online według planu zajęć danej klasy, nauczyciele również korzystają z zasobów internetowych, platformy Librus, PEARSON i innych,

 

3.       Przedmioty artystyczne, w-f, edb, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wok i religia – realizowane są według wytycznych nauczycieli przekazywanych za pomocą platformy Librus lub poczty elektronicznej. Uczniowie z tych przedmiotów będą proszeni o wykonywanie prac, prezentacji, kart pracy w terminach wskazanych przez nauczycieli. Proszę o zadbanie, aby wykonane prace były systematycznie przekazywane nauczycielom za pomocą różnych (umówionych z nauczycielem) kanałów elektronicznych (librus, mail, youtube, inne)

 

Organizacja nauczania zdalnego w okresie 25.03 – 10.04 będzie obejmowała:

 

1.       Modyfikację planu lekcji z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowania tych zajęć i możliwości psychofizycznych ucznia. Nowy plan w środę dostępny będzie na stronie szkoły w zakładce plan lekcji.

2.       Webinaria dla klas 4-8 i LO, obecność uczniów jest obowiązkowa. Jeśli z jakichś powodów uczeń nie może uczestniczyć w jednej lekcji lub wszystkich w danym dniu obowiązuje procedura usprawiedliwienia na ogólnie przyjętych w szkole zasadach.

3.       Praca samodzielna ucznia w domu, przy wsparciu rodziców. Prosimy nie wykonywać prac za dzieci. Proszę stworzyć im maksymalne warunki samodzielności, tak jakby byli w szkole. Przesłane prace będą oceniane (z uwzględnieniem możliwości dzieci i sytuacji w jakiej były wykonywane) i będą podstawą klasyfikacji. W razie trudności z wykonaniem proszę najpierw komunikować się z nauczycielem przedmiotu, a jeśli to nie usatysfakcjonuje Państwa wtedy ze mną.

4.       Kartkówki, sprawdziany, prace domowe – traktujemy jako obowiązkowe, patrz. Punkt 3.

5.       W wolnym czasie jak również w przerwach śródlekcyjnych uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z propozycji gier, zabaw, aktywności, które przesyłają Państwu nasze panie ze świetlicy. Różnorodność tych propozycji jest tak duża, że każdy znajdzie coś dla siebie.

6.       Podstawowym kanałem komunikacyjnym z nauczycielami i dyrekcją szkoły pozostaje platforma Librus.

7.       W godzinach od 8.00 – 15.00 działa również zdalny sekretariat szkoły – nr telefonu 506 802 427, odbieramy też pocztę szkolną, adres bez zmian: knsp@katolicka.com.pl.

8.       Oba budynki szkoły pozostają zamknięte dla interesantów.  

9.       PRZERWA ŚWIĄTECZNA – OD 09.04.2020 R. DO 14.04.2020 R. : - w czasie przerwy świątecznej nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczne,

 

PROSZĘ NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ INFORMACJE POJAWIAJĄCE SIĘ NA STRONIE SZKOŁY I SYSTEMATYCZNIE ODBIERAĆ POCZTĘ NA SZKOLNEJ PLATFORMIE LIBRUS

 

Życzę zdrowia, spokoju i dużo cierpliwości

Iwona Jakubek

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 506 802 427

knsp@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button