Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

TUTORING w KNSP

Od roku szkolnego 2016/2017 w Katolickich Szkołach Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, a obecnie w Katolickie Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim wprowadzamy indywidualne zajęcia uczniem tzw. tutoring.

 

Czym jest tutoring?

Tutoring to metoda indywidualnych zajęć z podopiecznym, oparta na relacji mitrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału.

 

 Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. 

 

Tutoring daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji.

 

Jako metoda wychowawcza i system opieki nad uczniem tutoring został wdrożony w Polsce kilkanaście lat temu. Obecnie ten rodzaj współpracy z uczniem stosuje kilkadziesiąt szkół z różnych regionów Polski. Wprowadzenie nowej metody poprzedzone zostało cyklem szkoleń, w których udział wzięli chętni nauczyciele z naszej placówki.

 

Jak będzie on funkcjonował w naszej szkole?

W szkole stopniowo zamierzamy wprowadzić tutoring rozwojowy i naukowy. Tutoring rozwojowy stosujemy najczęściej w dwóch przypadkach: gdy podopieczny nie wie, co go interesuje, w jakim kierunku chciałby się rozwijać, ale czuje pewną potrzebę rozwoju, oraz w sytuacji, gdy bezpośrednio zajmujemy się rozwojem osobistym podopiecznego. Głównym zadaniem tutora jest odnalezienie mocnych stron ucznia, jego talentów, obszarów, które warto rozwijać. Warunkiem współpracy jest podpisanie kontraktu, którego treść tutor ustala wspólnie z podopiecznym. W ramach tutoringu tutor i podopieczny spotykają się 2-3 razy w miesiącu.

 

Tutoring naukowy ma podobne założenia jak rozwojowy, z tą różnicą, że w tej formie współpracy bazą, na której opierają swoje relacje tutor i podopieczny, jest konkretny przedmiot. Rolą tutora jest wówczas przede wszystkim rozwijanie talentu w określonej dziedzinie.  

 

Jaki jest cel Szkoły?

Naszym celem na przyszłość jest, aby wszyscy nauczyciele KSN byli certyfikowanymi tutorami i każdy potrzebujący wsparcia, chętny uczeń objęty był indywidualną opieką tutora.

 

Certyfikowani trenerzy, którzy od roku szkolnego 2016/17 realizują program w KNSP to:

 • Anna Bokwa
 • Małgorzata Płotka
 • Łukasz Bocian
 • Ewelina Wetta
 • Iwona Jakubek
 • Emilia Kotz
 • Monika Ambros –Zezula
 • Małgorzata Różańska
 • Justyna Pawlak

 

ZASADY PRACY I REKRUTACJA

REKRUTACJA odbywa się na zasadzie rozmowy rekrutacyjnej:

 • uczniowie mogą zgłaszać się sami do wybranego nauczyciela spośród w/w,
 • ucznia może zgłosić rodzic,
 • nauczyciele sami mogą wybrać uczniów do programu.

 

Zasady pracy:

 • spotkania odbywają się systematycznie w terminie ustalonym z podopiecznym,
 • tutor stosuje różne narzędzia i metody, przygotowuje materiały i ćwiczenia, wspiera podopiecznego w rozwoju.

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Fundacja Brama
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziców BRAMA.
Katolicka Niepubliczna
Szkoła podstawowa

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 8

+48 58 691 75 60

knsp@katolicka.com.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button