Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim kolejny raz otrzymały status „Szkoła sukcesu”. Okazuje się, iż zdaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej KSN zostały uznane jako "szkoła sukcesu", czyli szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (przyrost wyników między sprawdzianem po podstawówce a wynikami po gimnazjum). W tym rankingu wyprzedzamy wszystkie szkoły w powiecie gdańskim. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły.

O naszej ofercie przeczytaj też tu:

Nasza oferta edukacyjna - przeczytaj tekst - KSN w Pruszczu Gdańskim

Nasza oferta edukacyjna - przeczytaj tekst - rozszerzona oferta języka angielskiego

Przed nami wciąż nowe wyzwania. Chcielibyśmy kontynuować wypełnianie naszej misji. Odpowiadając na Państwa potrzeby wyrażone w listach i bezpośrednich rozmowach ustaliliśmy kilka priorytetów, które są nadal aktualne:

  • zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Od września 2010 r. wszyscy uczniowie od klasy I SP mają 5 godzin języka angielskiego w tygodniu (uczniowie klasy „0” – 5 godziny);

  • drugi język obcy, obowiązkowy w gimnazjum, u nas jest obowiązkowy już w VI klasie szkoły podstawowej;

  • stawiamy na sport na najwyższym poziomie (zajęcia na basenie, fitness, tenis ziemny i stołowy);

  • zależy nam by nasi uczniowie osiągali możliwie najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego. Aby to osiągnąć prowadzimy dodatkowe lekcje dla klasy IIIG - j. polski, matematyka;

  • obowiązuje podział na grupy na zajęciach komputerowych, tenisie, by umożliwić efektywniejszą naukę dla każdego ucznia;

  • kontynuujemy inicjatywy z poprzednich lat, tj. obiady w szkole, gimnastykę korekcyjną, opiekę logopedy, psychologa, opiekę w świetlicach szkolnych, zajęcia w bibliotece multimedialnej;

oraz oczywiście dbamy o bezpieczeństwo i wychowanie w duchu naszego Patrona, Świętego Jana Pawła II.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

2017/2018

PIERWSZE 

DZIECKO

DRUGIE 

DZIECKO

TRZECIE 

DZIECKO

CZWARTE i KOLEJNE 
DZIECKO

WPISOWE

600,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

CZESNE (rata miesięczna - 1/12 roku)

575,00 zł

475,00 zł

375,00 zł

0,00 zł

Wynagrodzenie (za cały rok szkolny) 6 900,00 zł 5 700,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 do 2016/2017

 

2016/2017

PIERWSZE DZIECKO

DRUGIE DZIECKO

TRZECIE DZIECKO

CZWARTE i KOLEJNE DZIECKO

WPISOWE

600,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

CZESNE (rata miesięczna - 1/12 roku)

550,00 zł

450,00 zł

350,00 zł

0,00 zł

Wynagrodzenie (za cały rok szkolny) 6 600,00 zł 5 400,00 zł 4 200,00 zł 0,00 zł

 

  1. Wysokość wpisowego za kolejne dzieci z jednej rodziny jest ustalana z uwzględnieniem dzieci będących absolwentami Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gd.

  2. Wysokość czesnego za kolejne dzieci z jednej rodziny jest ustalana wyłącznie dla dzieci aktualnie uczęszczających do Katolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gd.

Regulamin Świadczeń Pieniężnych (PDF)

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy roku szkolnego.


Czesne płatne jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady odpłatności za naukę

w Katolickich Szkołach Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim

(dotyczy Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum)


Opłaty

1. Wpisowe (jednorazowa opłata uiszczana w momencie wpisania dziecka na listę uczniów Katolickich Szkół Niepublicznych)

2. Czesne (miesięczna opłata za uczęszczanie dziecka do Katolickich Szkół Niepublicznych, płatna przez 12 miesięcy roku szkolnego*)

* Rok szkolny - okres od 1 września br. do 31 sierpnia roku następnego.Wszystkie wpłaty należy dokonywać na konto bankowe (preferowane) lub w sekretariacie szkoły:


Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny „BRAMA”

ul. Wojska Polskiego 8

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr konta: 32 8335 0003 0117 1­411 2000 0002

w tytule przelewu proszę wpisać: wpisowe-imię i nazwisko dziecka

lub

czesne-miesiąc i rok-imię i nazwisko dziecka