Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Zakładka psychologa i logopedy

Zachęcamy dzieci do korzystania z pomocy psychologa szkolnego w sytuacjach problemowych.

PSYCHOLOG  SZKOLNY

 Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Nie potrafisz się porozumieć z kolegami/ koleżankami.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

  Możesz przyjść z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Jak można pomóc dziecku jąkającemu się?

Oto wskazówki jak można starać się zapobiec rozwinięciu się jąkania i jego utrwalaniu.

 1. Nie kierujcie uwagi dziecka na jego trudności w mówieniu. Nie każcie mu powtarzać źle wymawianych słów i zdań. Nie upominajcie dziecka: „Mów wolniej! Nie denerwuj się! Powtórz!”
 2. Bądźcie cierpliwi. Słuchajcie uważnie i do końca, bez przerywania tego, co dziecko mówi.
 3. Bądźcie sami dla dziecka przykładem poprawnej wymowy. Rozmawiając z dzieckiem starajcie się mówić wolno i wyraźnie (dokładniej wymawiajcie samogłoski).
 4. Opanujcie swoją ciekawość. Widząc, że dziecko ma trudności w wysławianiu się skierujcie jego uwagę na coś innego.
 5. Nie starajcie się nakłonić dziecka do publicznego mówienia. Szczególnie, gdy nie ma ono na to ochoty.
 6. Pamiętajmy, że dziecko powinno zawsze mówić za siebie. Nie może być wyręczane przez innych. Możemy jedynie pomagać mu jaśniej wyrażać jego myśli przez uzupełnianie jego wypowiedzi.
 7. Na pytania dziecka należy odpowiadać umiejętnie. Odpowiedzi powinny być proste, wyczerpujące i zaspokajające ciekawość dziecka.
 8. Należy dbać o zdrowie dziecka. Trzeba zapewnić mu dostateczną ilość snu, nie obciążać nadmiarem obowiązków. Organizować mu odpoczynek na świeżym powietrzu.
 9. Obserwujcie dziecko i zapamiętujcie sytuacje, w których mówi bez zacinania. Trzeba je w tym czasie zachęcać do jak najczęstszych wypowiedzi, opowiadania historyjek obrazkowych, bajek, wydarzeń minionego dnia.
 10. Nie stosujcie kar, ani nie rozpieszczajcie dziecka. Dziecko bardzo szybko zauważy, że osiąga jakieś korzyści z tego, iż się jąka i nie będzie chciało z tego zrezygnować. W ten sposób będzie utrwalało niepłynność mówienia. Podobnie nie są wskazane kary. Stosowanie ich powoduje bowiem narastanie lęku u dziecka przed mówieniem, zamykanie się w sobie, rozwijanie poczucia niższej wartości. Przez to znacznie pogarsza się mowa.
 11. Pomagajcie dziecku w rozwiązywaniu problemów związanych z mówieniem. Dziecku, które boi się robić zakupy możemy pomóc idąc z nim do sklepu, a nie dając mu karteczkę z listą zakupów, którą może tylko pokazać. Powinnyśmy stwarzać dziecku coraz więcej okazji do samodzielnego pokonywania trudności komunikacyjnych. Trzeba dziecko chwalić jak najczęściej i cieszyć się razem z nim, gdy pokona swoje obawy i lęki.
 12. Sprawcie, aby dziecko odczuło, że jego mówienie nie sprawia wam przykrości.

Małgorzata Gołębiewska