ZASADY PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ DLA RODZICÓW

 

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga ćwiczenia umiejetności czytania i ortograficznego pisania.

Równie ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli jego czytelność i estetykę.Oba rodzaje

ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad .Rodzic podejmując się kierowania praca dziecka

powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.

 

 

 

ĆWICZENIA W CZYTANIU- ZASADY:

 

 1. Wybierz interesujący tekst
 2. Pamietaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje
 3. Wiedz, że Twój dobry humor i dziecka  przyśpieszy postepy w czytaniu
 4. Sam zacznij czytac dziecku
 5. Niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos
 6. Czytając dziecku, podkreślaj tonem ich znaczenie
 7. Dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko
 8. Nie ponaglaj dziecka podczas czytania
 9. Czytaj z dzieckiem na zmianę.Długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna stopniowo rosnąć
 10. Korzystaj z pomocy technicznych. Dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie
 11. Sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst. Jeśli nie, zawsze możecie wrócić do danego fragmentu
 12. Sięgnij do książek „mówionych”. Podczas słuchania dziecko powinno równocześnie śledzić wzrokiem tekst książki.

 

 

ĆWICZENIA W PISANIU-ZASADY:

 

 1. Zezwalaj na pisanie ołówkiem. Ułatwi to poprawianie błędów
 2. Unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły
 3. Poleć dziecku, aby samo znalazło błędy, korzystając ze slownika ortograficznego
 4. Odszukane błędnie zapisane wyrazy dziecko powinno napisać poprawnie 5-6 razy i użyć je w zdaniach
 5. Pomóż dziecku utrwalać zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego
 6. W wypracowaniu nawyku autokorekty pomaga Dyktando w dziesięciu punktach („ Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek)
 7. W młodszych klasach nie stosuj dyktand, czyli pisania ze słuchu. Zastąp je pisaniem z pamięci (uczeń zapoznaje się z tekstem, zapamiętuje zdanie, a następnie zakrywa je i pisze z pamięci)
 8. Najlepiej, gdy dziecko zapisuje wypowiedz pisemną w brudnopisie. Po omówieniu z rodzicem przepisuje pracę do zeszytu, a rodzic jeszcze raz sprawdza jej poprawność
 9. Jeśli Twoje dziecko jest leworęczne, zadbaj by miało swobodę ruchów i odpowiednio ułożony zeszyt.

 

Karina Szyszko - pedagog szkolny