Od roku szkolnego 2016/2017 w Katolickich Szkołach Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim wprowadzamy indywidualną opiekę nad uczniem tzw. tutoring.

 

Czym jest tutoring?

Tutoring to metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mitrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału.

Jako metoda wychowawcza i system opieki nad uczniem tutoring został wdrożony w Polsce kilkanaście lat temu. Obecnie ten rodzaj współpracy z uczniem stosuje kilkadziesiąt szkół z różnych regionów Polski. Wprowadzenie nowej metody poprzedzone zostało cyklem szkoleń, w których udział wzięli chętni nauczyciele z naszej placówki.

 

Jak będzie on funkcjonował w naszej szkole?

W szkole stopniowo zamierzamy wprowadzić tutoring rozwojowy i naukowy. Tutoring rozwojowy stosujemy najczęściej w dwóch przypadkach: gdy podopieczny nie wie, co go interesuje, w jakim kierunku chciałby się rozwijać, ale czuje pewną potrzebę rozwoju, oraz w sytuacji, gdy bezpośrednio zajmujemy się rozwojem osobistym podopiecznego. Głównym zadaniem tutora jest odnalezienie mocnych stron ucznia, jego talentów, obszarów, które warto rozwijać. Warunkiem współpracy jest podpisanie kontraktu, którego treść tutor ustala wspólnie z podopiecznym. W ramach tutoringu tutor i podopieczny spotykają się 2-3 razy w miesiącu.

Tutoring naukowy ma podobne założenia jak rozwojowy, z tą różnicą, że w tej formie współpracy bazą, na której opierają swoje relacje tutor i podopieczny, jest konkretny przedmiot. Rolą tutora jest wówczas przede wszystkim rozwijanie talentu w określonej dziedzinie.  

 

Jaki jest cel Szkoły?

 

Naszym celem na przyszłość jest, aby wszyscy nauczyciele KSN byli certyfikowanymi tutorami i każdy potrzebujący wsparcia, chętny uczeń objęty był indywidualną opieką tutora.

 

Certyfikowani trenerzy, którzy w roku szkolnym 2016/17 będą realizować program w KSN to:

Justyna Pawlak

Ewelina Wetta

Lucyna Lau

Monika Ambros –Zezula

 

ZASADY PRACY I REKRUTACJA

REKRUTACJA odbywa się na zasadzie rozmowy rekrutacyjnej:

- uczniowie mogą zgłaszać się sami do wybranego nauczyciela spośród w/w,

-ucznia może zgłosić rodzic,

-nauczyciele sami mogą wybrać uczniów do programu.

 

Zasady pracy:

- spotkania odbywają się systematycznie co kilka tygodni w terminie ustalonym z podopiecznym,

- tutor stosuje różne narzędzia i metody, przygotowuje materiały i ćwiczenia, wspiera podopiecznego w rozwoju.