26. listopada 2016 r. w Brnie (Czechy) odbył się finał kolejnej edycji konkursu programistycznego "Creative Baltie". Do finału zakwalifikował się uczeń kl. 2a  gimnazjum naszej szkoły: Konrad Ślusarz. W rywalizacji ze wszystkimi gimnazjalistami z trzech państw uczestniczących w tym konkursie (Polski, Czech i Słowacji), Konrad zajął II miejce! Sedecznie gratulujemy Konradowi tak wysokiego wyniku!

Konkurs Creative Baltie polega na samodzielnym przygotowaniu dowolnego (twórczo zrealizowanego) programu w środowisku Baltie 3 lub Baltie 4. Program może dotyczyć dowolnego tematu i można go wykonać w dowolny sposób. Wszystkie zaprogramowane w ten sposób narzędzia, gry lub pokazy interaktywne są oceniane w pierwszym i pośrednich etapach przez wszystkich uczestników konkursu, zaś w finale przez profesjonalne jury złożone z zawodowych programistów i wykładowców Wydziału Informatycznego Politechniki Brneńskiej (Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně). Jury ocenia przygotowane działanie oraz kod przygotowanych programów a także prezentacje programów przygotowane i wygłoszone przez finalistów.