Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Projekty inicjatywy kursy

SKO (Szkolne Kasy Oszczędności)

Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej. Dzięki udziałowi w programie nasi uczniowie: wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania nawet małych kwot, nauczą się zarządzać swoim minibudżetem, nabędą praktycznych umiejętności, między innymi jak korzystać z konta bankowego.

Czytaj więcej: SKO

POCZYTAJ MI PRZYJACIELU

projekt zakłada działania wolontarystyczne uczniów gimnazjum, którzy poprzez pracę na rzecz szkoły zdobywają punkty za wolontariat. Organizują spotkania czytelnicze dla najmłodszych uczniów KSN - na zajęciach w świetlicy czytają im wybrane pozycje książkowe, przygotowując do nich zajęcia plastyczne, ruchowe, filmowe...

Czytaj więcej: POCZYTAJ MI PRZYJACIELU

„Czyste powietrze wokół nas”

Klasa 0 przystępuje do realizacji prozdrowotnego projektu stworzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną „Czyste powietrze wokół nas”.

Program niniejszy ma formę zajęć warsztatowych i dotyczy problematyki biernego palenia tytoniu. Jego główne cele to wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, lub gdy dorośli palą przy nich.

Czytaj więcej: Czyste powietrze wokół nas