Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Projekty inicjatywy kursy

Uczniowie naszej  szkoły rozpoczęli projekt „Bocian”. Ma on za zadanie obserwację wylęgu i rozwoju rodzin bocianich z najbliższego terenu. Teren naszej gminy położony pomiędzy Żuławami Wiślanymi a Pojezierzem Kaszubskim jest poprzecinany gęstym systemem rzek takich jak: Radunia, Kanał Raduni, Kłodawa, kanały żuławskie. Jest sprzyjającym miejscem do gniazdowania i lęgu ptaków brodzących. Najczęściej spotykaną wizytówką naszego regionu jest nasz polski Bocian Biały. Często mijając jego gniazda nie zwracamy na nie uwagi. Ponieważ bociany wtopiły się w naszą okolicę uczniowie „katolika” postanowili zadbać o naszych najbliższych sąsiadów ze świata zwierząt. Melioracja, hydrotechnika, rozwój rolnictwa i przemysłu jest nie bez znaczenia dla tutejszych bocianów. Uczniowie chcą zbadać jaki wpływ  miała na nie cywilizacja. Zaczęli od obserwacji gniazd, liczenia, zdobywania wiedzy na ich temat. Jednocześnie szukają informacji, zdjęć bocianów które przez wiele lat gniazdowały w centrum Pruszcza na dachu budynku Technikum Ogrodniczego. Ich przylot co roku, był miejskim wskaźnikiem wiosny. Na pewno wielu z Was je pamięta. Jeżeli znacie historie tego gniazda lub macie jakieś wspomnienia z nim związane prześlijcie na adres redakcji. Wielu z nas pragnie powrotu bocianów do centrum Pruszcza. 

Klub Bezpiecznego Puchatka

Jest to projekt, w którym udział biorą uczniowie klasy I w roku szkolnym 2013/2014. Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole i na drodze oraz wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Iwona Sznajder.

Już we wrześniu pierwszoklasiści wzięli udział w spotkaniu promującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas którego przedstawili inscenizację Modę na odblaski. Relacja tutaj.
Uczniowie sprawdzą też swoje umiejętności w internetowym Teście Bezpieczeństwa, który odbędzie się w listopadzie 2013r.
wiecej na stronie: www.bezpiecznypuchatek.pl

Projekt obejmuje opiekę i obserwację bocianów gniazdujących w rejonie Pruszcza. Projekt ten oprócz opieki nad samymi bocianami ma na celu stworzenie dokumentacji zdjęciowej danego bociana, założenie strony internetowej poświęconej bocianom i ochronie przyrody wokół Pruszcza, stworzenie strony społecznościowej poświęconej bocianom, pozyskanie sponsorów na ochronę okolicznej przyrody. Uczniowie podzielili się na grupy i znaleźli swoje gniazdo bociana.  Planujemy  współpracę z towarzystwem ornitologicznym. Współpraca z portalami puszczańskimi (pruszcz.com) w celu odnalezienia zdjęć i historii związanych z bocianami, które gniazdowały przez wiele lat na budynku koło szkoły publikacje strony bocianów również byłyby  na pruszcz.com .