Klasa pierwsza szkoły podstawowej przystąpiła do programu „Mały Mistrz”, współfinansowanego przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Celem programu jest propagowanie aktywnej postawy wśród uczniów klas I-III, poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
W ramach programu uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych wspólnie przez nauczyciela wychowania fizycznego i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Opierają się one na sześciu podstawowych blokach sportowych:  Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Uczniowie przez cały rok szkolny będą zdobywali sprawności – odznaki po ukończeniu każdego z bloków. Każdy pierwszoklasista, który uzyska wszystkie sprawności, otrzyma tytuł Małego Mistrza.

Więcej informacji na stronie: http://www.malymistrz.pl/

Film promujący Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, która prowadzi program można obejrzeć tutaj.