W roku szkolnym 2014/2015 klasa pierwsza szkoły podstawowej realizuje projekt „Innowacje Gwarancją Skutecznej Edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniający w szczególności umiejętności matematyczne, technologię informacyjno – komunikacyjną i przedsiębiorczość. Uczniowie zostali wyposażeni w tablety, które uatrakcyjniają proces nauczania. Pierwsze próby korzystania z tabletów pierwszoklasiści mają już za sobą.

Więcej informacji o projekcie: http://www.skutecznaedukacja.com.pl/