warsztaty technik efektywnego uczenia się


W ramach realizacji projektu „Uczeń KSN na przyszłym rynku pracy” uczniowie klasy IIIg uczestniczą w warsztatach dotyczących technik efektywnego uczenia się, zapamiętywania i szybkiego czytania. Na ostatnich zajęciach tworzyli notatki metodą mapy myśli. Dla relaksu uczyli się także żonglować piłeczkami. Żonglowanie jest nie tylko doskonałym sposobem na przerwę podczas wytężonej pracy umysłowej, ale także wpływa dodatnio na rozwój naszej koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerza pole widzenia, wzmacnia umiejętności koordynacyjne, sprzyja koncentracji, a przede wszystkim pobudza i synchronizuje pracę obu półkul mózgu i co za tym idzie zwiększa naszą zdolność do nauki. Klasie III g nie udało się na razie wyjść poza dwie piłeczki, ale wszystko jeszcze przed nimi. 

Warsztaty technik efektywnego uczenia się  w II semestrze 2016/2017

 

W tym roku szkolnym proponujemy objęcie warsztatami dotyczącymi technik efektywnego uczenia się większość uczniów KSN.

W przyszłym roku szkolnym taką wiedzę przekażemy w formie warsztatów pozostałym uczniom.

 

Planowane grupy i prowadzący w II semestrze 2016/2017 r.:

Klasa I oraz  II SP – p. Katarzyna Ciepielewska

Klasa IV – p. Małgorzata Różańska

Klasa V – p. Lucyna Lau

Klasa I A oraz I B Gimn. – p. Małgorzata Płotka

Klasa II A oraz II B Gimn. – p. Monika Ambros-Zezula

Klasa III Gimn. – p. Iwona Jakubek

 

Uczniowie otrzymali do podpisu deklaracje uczestnictwa, które prosimy zwrócić podpisane do końca tygodnia. Można zostawić je w sekretariacie Szkoły lub przekazać Małgorzacie Płotce – koordynatorowi projektu.

Prowadzić zajęcia będą nasi nauczyciele, przeszkoleni z technik uczenia się, posiadający odpowiednie certyfikaty.

Zajęcia będą prowadzone min. raz w tygodniu w  terminach ustalonych przez prowadzących z poszczególnymi klasami.

 

Celem warsztatów jest poprawa umiejętności efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzą się jak poprawiać swoją koncentrację, jak wykorzystywać przerwy w nauce, które sposoby pomogą przyswoić i utrwalić ich wiedzę. Uczniowie często nie znają, ale też często nie umieją wprowadzić w życie różnych sposobów ułatwiających rozumienie, zapamiętywanie, analizowanie materiału, którego powinni się nauczyć. Braki w technice czytania ze zrozumieniem, dopasowania różnych sposobów uczenia się do swoich predyspozycji i możliwości, skutkują niską samooceną, trudnościami w koncentracji. Efektywne uczenie się to umiejętność potrzebna na każdym etapie edukacji, a w dobie szybkich i ciągłych zmian, jest potrzebna przez całe życie.