Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Nasze doskonałe wyniki...

Co to jest Edukacyjna Wartość Dodana?

Aby ocenić czy szkoła dobrze uczy Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekt mający na celu pokazanie wartości dodanej, którą daje szkoła. Wyniki egzaminów nie zawsze dobrze pokazują pracę nauczycieli. Rozpoczęto prace nad stworzeniem modelu, który by zmierzał do wyeliminowania czynników, na które szkoła nie ma wpływu, np. zdolności uczniów, wcześniejsze osiągnięcia, ale też uwarunkowania kulturowo-społeczne, wpływ równieśnieków. Oto wynik pierwszych analiz. Okazuje się, że KSN został uznany jako "szkoła sukcesu", czyli szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (przyrost wyników między sprawdzianem po podstawówce a wynikami po gimnazjum).

Szukasz najlepszego gimnazjum w powiecie gdańskim?

Dobrze trafiłeś, jesteś na właściwej stronie www.

Nie wierzysz? Sprawdź wyniki gimnazjów w powiecie gdańskim czy w Trójmieście.

Serdecznie gratulujemy absolwentom naszego Gimnazjum!

Wyniki z lat 2014-2016

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016, link z wynikami naszej szkoły tutaj. 

Wyniki 2014/2015

Egzamin gimnazjalny (w procentach):          
  Część humanistyczna  Część matematyczno - przyrodnicza  Język angielski
  historia i wiedza o społeczeństwie   j.polski przedmioty przyrodnicze matematyka j.angielski - zakres podstawowy j.angielski -zakres rozszerzony
Polska 64 62 50 48 67 48
KSN 88 83 79 79 93 85

W związku z tym, że szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 24 sierpnia br., na razie porównujemy nasz wynik jedynie z dostępnym zestawieniem wyników ogólnopolskich.

Sprawdzian po kl VI (w procentach):

  część pierwsza (j.polski i matematyka)     j.polski     matematyka     j.angielski    
Polska 67 73 61 x
województwo pomorskie 66 72 60 77
powiat gdański 67 73 61 77
miasto Pruszcz Gdański 69 76 61 82
KSN 81 82 79 95


W wynikach pominęliśmy uczniów z programu Libratus; są to uczniowie mieszkający za granicą i uczący się w systemie domowym.


Wyniki 2013

Sprawdzian po kl VI (w punktach):

 • województwo pomorskie - 23,69
 • powiat gdański - 23,23
 • miasto Pruszcz Gdański - 24,16
 • KSN - 27,54

Egzamin gimnazjalny (w procentach)

Część egzaminu

KSN

Pruszcz Gdański

województwo

Polska

Język polski

75,5

63,5

59,8

62

Historia

70,8

59,5

60

58

Matematyka

72,8

52,0

47,2

48

Przed.przyrod.

70,5

63,3

57,5

59

j.angielski - podstawowy

89,2

72,3

62,5

63

j.angielski - rozszerzony

80,3

57,2

63

45

Wyniki 2012

Sprawdzian po kl VI:

 • województwo pomorskie -22,34
 • powiat gdański - 21,48
 • miasto Pruszcz Gdański - 22,99
 • KSN - 27,00

Wyniki 2011

W tym roku poddalismy klasę III szkoły podstawowej ocenie w teście ogólnopolskim. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. No cóż, nie byliśmy zaskoczeni.

Sprawdzian po kl VI:

 • województwo pomorskie -24,22
 • powiat gdański - 24,39
 • KSN - 26,00

Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna):

 • województwo pomorskie - 23,42
 • powiat gdański - 22,56
 • KSN - 29,80

Egzamin gimnazjalny (część matematyczna):

 • województwo pomorskie - 22,90
 • powiat gdański - 21,85
 • KSN - 26,60

Egzamin gimnazjalny (język angielski):

 • województwo pomorskie - 28,25
 • powiat gdański - 25,63
 • KSN - 33,2

Wyniki 2010

Sprawdzian po kl. VI:

 • Pomorskie - 23
 • Powiat gdański - 23,34
 • KSN - 31,7

Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna):

 • Pomorskie - 29,17
 • Powiat gdański - 28,41
 • KSN - 34,07

Egzamin gimnazjalny (część matematyczna):

 • Pomorskie - 23,75
 • Powiat gdański - 23,04
 • KSN - 37,07

Egzamin gimnazjalny (język angielski):

 • Pomorskie - 30,19
 • Powiat gdański - 29,01
 • KSN - 42

 

EWD dla części humanistycznej

 

EWD dla części matematyczno-przyrodniczej

 

 

Wyniki 2009

Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna):

 • województwo pomorskie - 30,72
 • powiat gdański - 30,13
 • m. Pruszcz Gd. - 32,15
 • KSN - 36,27

Egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza):

 • województwo pomorskie - 25,60
 • powiat gdański - 24,27
 • m. Pruszcz Gd. - 26,68
 • KSN - 36,55

 


KSN

Wyniki 2014/2015        
         
Sprawdzian po kl VI (w procentach):        
  część pierwsza (j.polski i matematyka) j.polski matematyka j.angielski
Polska 67 73 61 x
województwo pomorskie 66 72 60 77
powiat gdański 67 73 61 77
miasto Pruszcz Gdański 69 76 61 82
KSN 81 82 79 95
         
W wynikach pominęliśmy uczniów z programu Libratus; są to uczniowie mieszkający za granicą i uczący się w systemie domowym.