Wsparcie w indywidualizacji

indywidualni.pl – jest to pierwszy projekt na rynku edukacyjnym, który kompleksowo wspiera nauczyciela w realizowaniu indywidualizacji nauczania. To inicjatywa, która umożliwia nauczycielom poznanie swoich uczniów, ich mocnych stron, talentów, rozpoznanie ich stylów uczenia się oraz czerpanie większej satysfakcji z pracy każdego dnia.

Projekt ma przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie „jak uczyć się efektywniej?”. Ale uzyskanie tej odpowiedzi nie jest możliwe bez świadomości tego, w jaki sposób przyswajamy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje. Dla każdego ta odpowiedź jest inna. Jednak niemal nikt nie zastanawia się nad swoim sposobem uczenia się.


1. Testy online

Podstawą projektu jest pakiet testów online, za pomocą których określany jest indywidualny styl uczenia się. Testy zostały przygotowane dla pięciu grup wiekowych. W przypadku ucznia szkoły podstawowej klas 1–3 testy wykonuje rodzic lub opiekun. Od klasy 4 szkoły podstawowej testy są wykonywane przez uczniów samodzielnie.
2. Rozpoznanie

W wyniku analizy uznawanych na świecie teorii i metod wywodzących się z różnych dziedzin neuronauk oraz w oparciu o doświadczenie zespołu ekspertów wyłonione zostało pięć kluczowych obszarów, które determinują indywidualny styl uczenia się każdego z nas.

3. Baza metod i technik

Uczniom prezentowane są strategie efektywnego uczenia się, by mieli świadomość skutecznych sposobów na samodzielną naukę. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje, jak lepiej zrozumieć i dotrzeć do swojego dziecka oraz jak wspierać je w procesie uczenia się. Nauczyciele mają zapewniony bank różnorodnych metod i technik inspirujących do projektowania atrakcyjnych i aktywnych lekcji.

4. Warsztaty z uczenia się, które przeprowadzi każdy wychowawca w ramach godzin wychowawczych.

Jest to cykl 8 lekcji przygotowanych w trzech wariantach: dla szkół podstawowych klas 1-3, klas 4-6, gimnazjów.
Realizują one między innymi następujące cele:

  • Wprowadzenie w zagadnienie efektywnego uczenia się.
  • Kreowanie pozytywnego podejścia do nauki.
  • Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
  • Rozwój umiejętności współpracy.
  • Integracja grupy.
  • Pogłębienie wiedzy nt. swojego indywidualnego stylu uczenia się.
  • Uświadomienie strategii efektywnego uczenia się.

Więcej o projekcie na stronie www.synergia.librus.pl