Program wychowawczy na lata 2014-17 tutaj

Co roku będzie uzupełniany o priorytety na dany rok szkolny i rozkłady godzin wychowawczych indywidualnie dla każdej klasy.

Priorytety na rok szkolny 2015/16 i 2016/17:


1. Wartości – szacunek i tolerancja wobec całej społeczności szkolnej;
2. Postawy – kultura słowa na co dzień i w świecie wirtualnym;
3. Zasady – uczeń codziennie nosi strój szkolny i zmienia obuwie, dba o mienie szkoły i własność innych osób.

 

Priorytety na rok szkolny 2014/15:

  1. Wartości  – miłość, prawda i stosunki międzyludzkie;
  2. Postawy – uczeń używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do każdego; przyjmuje postawę stojącą i wyjmuje ręce z kieszeni, gdy rozmawia z osobą dorosłą,
  3. Zasady – codziennie nosi strój szkolny i zmienia obuwie.