O szkole

Wybierając szkołę rodzice kierują się różnymi kryteriami. Coraz częściej odbiega się od schematu placówki najbliższej miejscu zamieszkania. Szuka się podstawówki, czy gimnazjum, które cieszy się dobrą opinią, jest polecane przez znajomych, oferuje szeroki zakres zajęć dodatkowych, ma ciekawą ofertę edukacyjną, proponuje interesujące projekty.

 

Dlaczego warto wybrać Niepubliczne Gimnazjum Katolickie?

Jesteśmy małą szkołą z dużymi ambicjami, dlatego wszystkie działania i plany wymierzone są w potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu porozumienia, bezpieczeństwu, rzetelnemu przekazywaniu wiedzy.

Uczniu! Rodzicu!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem gimnazjum, zwróć uwagę na naszą ofertę:

 • od 3 lat gimnazjaliści realizują zajęcia dodatkowe w formie warsztatów – co roku oferta dostosowywana jest do uczniowskich zainteresowań (na podstawie ankiet), warsztaty wpisane są w plan lekcji, nie trzeba czekać, wracać, dojeżdżać… warsztaty realizowane do tej pory to: język hiszpański, piłka nożna, zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze, Młody Einstein (zajęcia fizyczno-biologiczne), warsztaty aktorskie, Odyseja Umysłu
 • uczymy wykorzystywania nowoczesnych technologii w mądry sposób – każdy uczeń gimnazjum pracuje na swoim szkolnym laptopie, realizując treści programowe na kluczowych przedmiotach w sposób atrakcyjny dla młodego człowieka
 • zajęcia wychowania fizycznego  - mamy do wyboru lekcje fitness, tenisa, unihokej, zumbę, basen…
 • nauka języków jest naszym priorytetem - oferta
 • oferty zajęć dodatkowych – możesz bezpośrednio po lekcjach, bez biegania po mieście i dojazdów pobierać dodatkowe lekcje języków obcych, nauki gry na instrumentach, poszerzać zainteresowania na wielu różnorodnych kołach zainteresowań
 • lekcje multimedialne – jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby, podążamy z duchem czasu, stąd staramy się jak najwięcej zajęć prowadzić w interesującej formie na nowoczesnym sprzęcie
 • dbamy o harmonijny rozwój nie tylko intelektualny – uwrażliwiamy młodych ludzi na potrzeby serca, biorąc udział w różnorodnych projektach rozwijających wrażliwość: współpracujemy z niepełnosprawnymi, działamy w ramach wolontariatu na bardzo wielu polach, wspieramy ubogich…
 • jeśli masz świetne pomysły i chciałbyś je realizować zgłoś się do Samorządu Uczniowskiego
 • program mentorski - jeżeli uważasz, ze jakiś przedmiot jest Twoja pasja i chcesz wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela, który będzie Cię wspierał i prowadził, odkryje przed Toba nowe horyzonty pozwalajac rozwijać Twoje talenty
 • małe klasy i kameralna atmosfera wpływają na rzetelne poznanie na linii uczeń-nauczyciel-rodzic, co owocuje doskonaleniem współpracy utrwalanej podczas lubianych przez uczniów wyjazdów integracyjnych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana w szkole skupia się zarówno na pracy z uczniem zdolnym, poprzez podnoszenie jego możliwości i indywidualizację nauki, jak i na wytężonej, wielopłaszczyznowej pracy z uczniem słabszym.

Jesteśmy otwarci na potrzeby nowych pokoleń, wspomagamy tych zdolnych i tych mających problemy, niesfornych.

Rodzinna atmosfera i warunki optymalnego rozwoju pozwalają śmiało wystartować w przyszłość.


Katolicka Szkoła Niepubliczna

To doskonałe miejsce dla małych i tych trochę starszych.

Wszystkie działania i plany wymierzone są w potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.

Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu kontaktów, budowaniu porozumienia, bezpieczeństwu, rzetelnemu przekazywaniu wiedzy.

Rodzicu!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły podstawowej, zwróć uwagę na naszą ofertę:

 • naszych uczniów nauczamy i wychowujemy zgodnie z wartościami  przekazywanymi przez patrona szkoły Jana Pawła II – „Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka (…) prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”;
 • poszerzona oferta z języka angielskiego do pięciu godzin w tygodniu od klasy pierwszej, a od szóstej drugi język (niemiecki/ hiszpański) w wymiarze dwóch godzin;
 • stawiamy na sport na najwyższym poziomie (zajęcia na basenie, tenis ziemny i stołowy, unihokej);
 • zależy nam by nasi uczniowie osiągali możliwie najwyższe wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej, by to osiągnąć wprowadzamy dodatkowe lekcje przygotowujące do sprawdzianu dla klasy VI;
 • jeśli Twoje dziecko ma świetne pomysły i chciałoby je realizować może zgłosić się do Samorządu Uczniowskiego;
 • program mentorski - jeżeli uważasz, że jakiś przedmiot jest Jego pasja i chce wiedzieć więcej - wybierz nauczyciela, który będzie wspierał i prowadził Twoje dziecko, odkryje przed Nim nowe horyzonty pozwalajac rozwijać Jego talenty;
 • dzięki małym, kameralnym klasom możliwe jest indywidualne podejście do dzieci, rozpoznanie ich talentów oraz słabości, co zapewnia możliwości rozwoju każdemu uczniowi;
 • zapewniamy opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • organizujemy wiele wyjazdów o charakterze dydaktycznym w myśl zasady, że wiedza zdobyta poprzez działanie i doświadczenie jest trwalsza i efektywniejsza; organizujemy szkolne Dni Nauki, dni tematyczne;
 • korzystamy podczas lekcji z nowoczesnych narzędzi: tabletów, laptopów, rzutników, tablic interaktywnych, programów multimedialnych; nauczyciele wraz z uczniami realizują szereg projektów wykorzystujacych atrakcyjne metody nauczania;
 • umożliwiamy uczniom rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych (np. szachy, unihokej, zajęcia teatralne, przyrodnicze, język niemiecki, język kaszubski, piłka nożna i inne).

Jesteśmy otwarci na potrzeby nowych pokoleń,

wspomagamy tych zdolnych i tych niesfornych.

 

Rodzinna atmosfera i warunki optymalnego rozwoju

pozwalają śmiało wystartować w przyszłość.

 

Prosimy, pomóż dzieciom uboższym i niepełnosprawnym w kontynuowaniu nauki w szkole, która stawia nie tylko na wiedzę, ale i na ducha. Zapraszamy wszystkie dzieci. 


1% podatku dla dzieci

KRS: 0000 164 555

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA
Czytaj też o nowościach - informacje bieżące z Fundacji BRAMA.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim kolejny raz otrzymały status „Szkoła sukcesu”. Okazuje się, iż zdaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej KSN zostały uznane jako "szkoła sukcesu", czyli szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (przyrost wyników między sprawdzianem po podstawówce a wynikami po gimnazjum). W tym rankingu wyprzedzamy wszystkie szkoły w powiecie gdańskim. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły.

O naszej ofercie przeczytaj też tu:

Nasza oferta edukacyjna - przeczytaj tekst - KSN w Pruszczu Gdańskim

Nasza oferta edukacyjna - przeczytaj tekst - rozszerzona oferta języka angielskiego

Czytaj więcej: Opłaty

Wychowanie w nauczaniu patrona Katolickich Szkół Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim
Ojca Świętego Jana Pawła II

Kierując do młodzieży swoje pierwsze słowa: "Wy jesteście moją nadzieją”, w chwili ustanawiania Światowego Dnia Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął zaszczepić w niej wiarę w sens życia, przybliżyć Prawo Boże, dać miłość, którą mają nieść innym. Papież często powtarzał, że to właśnie młodzież będzie głosicielem nowej ewangelizacji i to ona będzie budować cywilizację miłości. Do młodzieży apelował: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". W innym miejscu mówił: ,,Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród”.

Czytaj więcej: Wychowanie w nauczaniu naszego patrona - Ojca Świętego - Jana Pawła II

Idea powstania szkoły niepublicznej pojawiła się w Pruszczu Gdańskim w latach 90. XX wieku. Pierwsze inicjatywy z różnych przyczyn skończyły się niepowodzeniem. Jednak społeczeństwo miasta i tutejszy samorząd uważały, że tego typu placówka edukacyjna jest potrzebna, gdyż stanowi alternatywę dla szkoły publicznej.

Czytaj więcej: Historia Szkoły