PROTOKÓŁ POSTANOWIENIA KOMISJI KONKURSOWEJ z dnia 9.06.2016 r

Na koncepcję architektoniczną budowy kompleksu KSN

 

Komisja zebrana przez Zamawiającego czyli Fundację Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA, prowadząca  Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu  Gdańskim, w składzie:

 

- Anna Krzysztoforska- - prezes Fundacji – przewodnicząca Komisji Konkursowej

- Małgorzata Czarnecka- Szafrańska – członek Rady Fundacji

- Tomasz Skrobun – architekt

- Iwona Jakubek – dyrektor KSN

- Marian Grabowski – inż.bud.

- Krzysztof Cydejko – rodzic – inż. bud

- Lucyna Lau – nauczyciel KSN

- Ks. Stanisław Łada

- Piotr Januszewski – członek Fundacji

 

Sekretarz konkursu – Małgorzata Płotka – wicedyrektor KSN tel. 506 802 264

Postanowiła co następuje:

Konkurs nie został rozstrzygnięty, z uwagi na to, że nie wpłynęła  żadna praca spełniająca wszystkie warunki określone w regulaminie. Przyznano jedno wyróżnienie Zespołowi Autorskiemu z Pracowni Projektowej  FRONT Z Gdyni.