Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

językowa

Tą część naszej strony pomagają prowadzić nauczyciele od języków obcych.

I learnt that there were three capitals in Egypt. (Maciek class 6a)

I learnt from Ahmed about monuments in Egypt. His country is very beautiful and has two out of seven Wonders of the World. I like these lessons very much. It was fun! (Kasia class VIb)

I learnt about Egypt and sphinx. Ahmed said pyramids are good. (Kacper class VIb)

I learnt about Egypt, its monuments and football players. Ahmed is very nice. (Kamil class VIb)

I learnt about where Egypt is, what money they use and the biggest pyramids. I like the lessons with Ahmed. (Mikołaj class VIb)

I learnt about history and monuments in Egypt. I like the lessons with Ahmed. (Gosia class VIb)

Ahmed was very nice. He said to me: “You’re very helpful”. I like him very much. (Kuba class VIb)

Jak będzie wyglądał sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego?
(źródło: http://www.pearson.pl/angielski/ekspert-w-egzaminach/o-sprawdzianie-szostoklasisty.html)

Od 2015 roku do sprawdzianu szóstoklasisty dołączy arkusz zadań z języka obcego nowożytnego.
Uczniowie będą rozwiązywać zadania z tego języka, którego uczyli się obowiązkowo od pierwszej klasy (jeden z sześciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski), a będą mieli na to 45 minut.
Sprawdzian z języka obcego będzie na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Zadania będą miały wyłącznie formę zamkniętą, co oznacza, że uczniowie nie będą proszeni o tworzenie zdań czy wypowiedzi, a jedynie o manipulowanie już dostępną treścią. Warto pamiętać, że wszystkie zadania będą dostosowane do umiejętności uczniów na tym etapie rozwoju - częściej więc spotkamy zadania uwzględniające materiał ikonograficzny, niż te mające formę ciągłego tekstu.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO OD 2015 ROKU:
Podstawa programowa: dla II etapu edukacyjnego, ale poszczególne zadania mogą także odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu
Czas trwania:    45 min
Liczba punktów:    maksimum – 35-45 pkt / 100%, nie ma progu minimalnego

Rozumienie ze słuchu - ok. 35%

Teksty    Teksty adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka – ok. 20 min.
Zadania    14-16 zadań (4-5 wiązek) zamkniętych typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz

Rozumienie tekstów pisanych - ok. 30%

Teksty    Teksty adaptowane
Zadania    10-12 zadań (3-4 wiązki) zamkniętych typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz

Znajomość środków językowych - ok. 15%

Teksty    Teksty adaptowane
Zadania    5-8 zadań (2-3 wiązki) zamkniętych typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz

Znajomość funkcji językowych -ok. 20%

Zadania    6-9 zadań (2-3 wiązki) zamkniętych typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz

Za poszczególne zadania uczniowie otrzymają punkty (nie ma punktów połówkowych), które następnie zostaną przeliczone na procenty. Podobnie jak na wyższych etapach edukacyjnych, końcowa ocena ze sprawdzianu będzie wyrażona w formie procentowej, osobno z części pierwszej (język polski, matematyka) i drugiej (język obcy nowożytny).
Warto pamiętać, że sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nie można nie zdać. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Opracowała Maria Ulatowska