W Katolickich Szkołach Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim stale dba się o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

W wakacje uczniowie KSN odpoczywają, a nauczyciele się kształcą.                                         

Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój od 31 grudnia 2014r. Katolickie Szkoły Niepubliczne realizują projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 r.
Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych szkoleniach.

Dwie nauczycielki języka angielskiego w KSN: Pani Anna Bokwa oraz Pani Maria Ulatowska pojadą w sierpniu 2015r. na szkolenie do Cambridge.

 

Mając na względzie dobro szkoły, chęć doskonalenia umiejętności językowych i podnoszenia swoich kwalifikacji, anglistki będą uczestniczyły w dwóch rożnych kursach: „Creativity in the classroom” oraz „Intruduction to Using New Technologies”. Zdobyte doświadczenie i kompetencje będą miały zastosowanie w ich codziennej pracy, projektach edukacyjnych, takich jak np. "Dzień Kultury Brytyjskiej", wewnątrzszkolnych konkursach, warsztatach w ramach doskonalenia zawodowego. Dzięki takim działaniom, KSN będzie mogła być w coraz większym stopniu instytucją edukacyjną w szerokim tego słowa znaczeniu, sprzyjającą współpracy międzynarodowej oraz promującą dialog międzykulturowy.

W KSN bardzo duży nacisk kładzie się na edukację językową. Widać to zresztą po wynikach egzaminów szóstoklasisty ze średnią szkoły 95%. Udział w szkoleniu przyczyni się do zweryfikowania przez nauczycieli dotychczasowych metod i technik nauczania języka, ciągłego udoskonalenia własnych umiejętności językowych oraz otwartości na dialog międzykulturowy. Ponadto umożliwi ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły, a także warsztatu pracy innych nauczycieli.