Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Aktualności

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA PIERWSZEGO SEMESTRU:

 

21.12.2015 roku w poniedziałek nie będzie Mszy Św.

22.12.2015  dzień wigilijny (tego dnia nie ma lekcji, uczniowie przychodzą na galowo)

g. 8.30  spotkania w klasach z wychowawcą (przygotowanie do spotkania wigilijnego)

g. 9.00  Msza Św. w budynku ul. Chopina

9.45  jasełka szkolne

Po jasełkach do godziny 12.00  spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami.

23.12.2015  03.01.2016  przerwa świąteczna

do 08.01.2016  propozycje ocen niedostatecznych  i obniżonych ocen z zachowania (wpisujemy do edziennika  kategoria  ocena proponowana) oraz informacje o uczniach zagrożonych nieklasyfikowaniem;

11.01.2016 g.17.30 i 18.00  spotkania z rodzicami  wychowawcy na piśmie informują rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej i/lub obniżonej ocenie z zachowania  rodzic poświadcza podpisem.

do 22.01.2016  propozycje ocen i ocen z zachowania dla wszystkich uczniów (wpisujemy do edziennika  kategoria  ocena proponowana) oraz informacje o uczniach zagrożonych nieklasyfikowaniem;

Po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie semestralnej rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić pisemnie do Dyrektora szkoły w ciągu 2 dni o poprawienie oceny, jeśli uczeń spełnia warunek zawarty w ust. 15&26 Statut KSN

24.01 31.01.2016   biała szkoła

04.02.2016  ostateczne wystawienie wszystkich ocen i ocen z zachowania (termin nieprzekraczalny).

08.02.2016 r.    klasyfikacyjna RP.

09.02 12.02   spotkania indywidualne  rodzic-wychowawca-uczeń

12.02.2016 r.  koniec pierwszego semestru

15.02  26.02.2016  ferie zimowe

 

 

 

 

 

Warsztaty z sensoplastyki


Czy wiem do czego służą nasze zmysły?

Skąd się biorą kolory? 

Czy potrafię sam podejmować decyzję?

Co mogę jeszcze zrobić aby moja praca dawała mi większą satysfakcję?


Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi podczas zajęć :)

 

Warsztaty są przeznaczone dla każdego:)


zajęcia odbędą się w poniedziałek 07.12.15 o godzinie 15.00-16.30

w świetlicy szkolnej przy ul. Wojska Polskiego

 

Zapisy w Świetlicy lub pod nr 512 274 337

Trener Sensoplastyki 1st.
Justyna Pawlak –
opiekun świetlicy w KSN