Edziennik Librus

Poczta e-mail

 
 

Aktualności

Plan Dnia Dziecka 01.06.2016 (tego dnia nie ma lekcji)

8.30 Rozpoczęcie dnia dziecka

9.00 Rozpoczęcie na stadionie, podział na zespoły

9.30 Rozpoczęcie konkurencji sportowych,

10.00 Zakończenie wyścigów, ogłoszenie zwycięzców, przygotowanie do meczu,

10.15-11.15 Konkursy Dzień Uśmiechu

11.15 – 12. 15  - Mecz piłki nożnej „Nauczyciele – Uczniowie”  

12.15  Zakończenie meczu

12.20-12.30  Poczęstunek, zakończenie, powrót do szkoły.

12.30 Powrót do szkoły.

23 MAJA 2016 r. – DZIEŃ PAPIESKI I DZIEŃ WARTOŚCI
W KATOLICKICH SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH

 GODZINY 07:50 – ok.13:30

Po zakończonej uroczystości uczniowie udają się na lekcje.

ROZPOCZĘCIE:

07:50-08:40 – Msza Święta

08:40-09:00 – oglądanie wystawy, po niej powrót do szkoły

09:15-09:30 śniadanie

9.30 – 13.30 – turniej klas

 

Czytaj więcej: 23 maja 2016 - Dzień Papieski i Dzień Wartości - organizacja

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

do 16.05.2016 – propozycje ocen niedostatecznych i obniżonych ocen z zachowania oraz informacje o uczniach zagrożonych nieklasyfikowaniem;

do 20.05.2016 - wychowawcy na piśmie informują rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej i/lub obniżonej ocenie z zachowania i/lub o nieklasyfikowaniu– rodzic poświadcza podpisem;

30.05 RP i zebrania z rodzicami – omówienie sytuacji dydaktycznej uczniów, uczniowie z ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną z zachowania. Na zebraniach omówienie wycieczek, festynu, zakończenia roku szkolnego; wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców do godz. 19.00;

do 03.06.2016 r. – propozycje ocen i ocen z zachowania dla wszystkich uczniów;

Po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie semestralnej rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić pisemnie do Dyrektora szkoły w ciągu 2 dni o poprawienie oceny, jeśli uczeń spełnia warunek zawarty w ust. 15&26 Statut KSN;

17.06.2016
– szkolny festyn od godziny 11.00 – 18.00;

16.06.2016 – ostateczne wystawienie wszystkich ocen i ocen z zachowania;


20.06.2016 r. g.15.30
– klasyfikacyjna RP;

23.06.2016 r. – zakończenie roku szkolnego w godzinach popołudniowych
dla klasy 0, 6 i 3 gimn wg. harmonogramu podanego w późniejszym terminie;


24.06.2016 r. – zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas wg. harmonogramu podanego w późniejszym terminie;