"Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.’’

                                                                                                                        (Jan Paweł II )

Szanowni Państwo,

Niedawno otrzymaliśmy informację o poważnej chorobie Pani Teresy Szczepaniak, mamy naszego ucznia z gimnazjum. Czując potrzebę wsparcia członków naszej dużej rodziny KSN, prosimy o modlitwę, ciepłe słowo a także w miarę możliwości wsparcie finansowe. W związku z chęcią niesienia pomocy szkoła postanowiła zorganizować zbiórkę środków na realizację leczenia. W czasie nabożeństwa Gorzkich Żali uczniowie z gimnazjum będą zbierać na ten cel pieniądze do oznaczonych logo szkoły puszek.

Jest też możliwość  wpłaty  na Subkonto Pani Teresy Szczepaniak założone w  Fundacji Polsat:

PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 

21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
Tytuł przelewu: SZCZEPANIAK TERESA 5622

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pomysły na wsparcie Pani Teresy, w czym może pomóc szkoła, prosimy o kontakt z panią dyrektor KSN – Iwoną Jakubek.