OFERTA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KSN OD ROKU SZKOLNEGO 2017/18

„Jesteśmy empatyczni, życzliwi, kreatywni i otwarci, nie boimy się iść do klasy pierwszej” – tak mogliby powiedzieć  o sobie absolwenci oddziału przedszkolnego w KSN. W ciągu rocznego pobytu w naszej szkole są przygotowywani do pokonywania kolejnych etapów edukacji. Duży nacisk kładziemy na wyposażenie dzieci w kompetencje prospołeczne, odporność na stres, nie zaniedbując rozwoju fizycznego i intelektualnego. To wszystko osiągamy poprzez:

- łączenie opieki przedszkolnej z obowiązkami szkolnymi, dzięki temu przejście z jednego poziomu na drugi jest dla dziecka łatwiejszy i mniej stresujący;

- opiekę jak w przedszkolu -  własną świetlicę – dzieci przebywają w swojej grupie w jednej sali od godziny 7.00 – 17.00, realizując szereg dostosowanych do nich zajęć, ale też mając czas na relaks i zabawę swobodną z rówieśnikami;

- zapewnienie trzech posiłków w ciągu dnia - śniadanie, obiad, podwieczorek (koszt po stronie rodzica);

- rozszerzenie oferty językowej do pięciu godzin języka angielskiego;

- trzy razy w tygodniu zajęcia z bajkoterapii oparte na zasadach szkoły empatii;

- gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci raz w tygodniu;

- zajęcia ruchowe raz w tygodniu;

- zajęcia komputerowe raz w tygodniu;

- codzienne spotkania z książką;

- codziennie ruch na świeżym powietrzu;

- warsztaty przyrodnicze raz w tygodniu – interaktywne, eksperymentalne;

- plastyka oparta na zasadach artyterapii raz w tygodniu;

- relaksacja przy muzyce klasycznej raz w tygodniu;

- rytmika raz w tygodniu;

- opieka logopedy  – raz na kwartał badania kontrolne wszystkich dzieci, terapia raz w tygodniu dla dzieci zakwalifikowanych;

- raz na kwartał rodzic otrzymuje zestawienie indywidualnych postępów i predyspozycji dziecka.

 

Zapraszamy do kontaktu ze szkołą jesteśmy w trakcie rekrutacji. Ilość miejsc ograniczona.

 

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2015/2016 dzieci z zerówki także realizowały:

  • cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
  • lekcje edukacyjne w Powiatowej Bibliotece Publicznej
  • spotkania z autorami książek dla dzieci, oraz animatorami Teatru Lalek
  • wycieczki edukacyjne do lasu i gospodarstwa wiejskiego
  • wyjazdy do kina, Teatru Muzycznego, Teatru Lalek
  • zajęcia na placu zabaw i w sali zabaw
  • warsztaty sensoplastyki
  • zajęcia przyrodnicze.

 

Więcej o tych akcjach w dziale "z życia szkoły".

kilka zdjęć z zajęć styczniowych poniżej